Úradná tabuľa stavebného úradu

Prihlásiť sa na odber RSS. Ak máte záujem o odber všetkých noviniek, kliknite sem.

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

08.07.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.07.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 24.07.2024
viac

Vstavba plynovej kotolne s obnoviteľným zdrojom Bakošova 38-40

26.06.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.06.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.07.2024
viac

BORY PUMPTRACKOVÝ AREÁL - areál pre kolesové športy

19.06.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.06.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 05.07.2024
viac

Novostavba rodinného domu v Lamači

12.06.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.06.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.06.2024
viac

Rozhodnutie č. OUKSP-2024-21-414-JV-4433-7 zo dňa 03.05.2024

11.06.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.06.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.06.2024
viac

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. OUKSP-2022-2024-679-MM-4554

20.05.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.05.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.06.2024
viac

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, Novostavba rodinného domu

06.05.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.05.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.05.2024
viac

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby, Distribučné rozvody NN lokalita Zečák

06.05.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.05.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.05.2024
viac

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - „BA_Lamač, Kaplnka sv. Rozálie, NNK“

10.04.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.04.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 24.04.2024
viac

Bory nádvorie, SO 9510.1, 9510.3 a 9510.6“- SP- ŠSÚ

10.04.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.04.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.04.2024
viac

Oznámenie o začatí územného konania „Distribučné rozvody NN lokalita Zečák“

25.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.03.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.04.2024
viac

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby BORY BÝVANIE 5

21.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.03.2024
viac

Prístavba ZŠ Jarovce - predĺženie platnosti

18.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.03.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.04.2024
viac

Terénne úpravy - Ochotnícky

15.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.03.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.03.2024
viac

Bory Nádvorie - oznámenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu

22.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.03.2024
viac

Rozhodnutie o povolení stavby - múr a oplotenie predzáhradky a záhrady

19.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.03.2024
viac

Prístavba základnej školy v Jarovciach

14.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 01.03.2024
viac

Rázsochy Residence: Oznámenie o podaní návrhu - informácia

12.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.02.2024
viac

Bory Bývanie 5 - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

05.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.02.2024
viac

Bory bývanie 5 - oznámenie o začatí územného konania

05.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.02.2024
viac

Stavebné povolenie - Bory Nádvorie

11.01.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.01.2024
viac

Bory pumptrackový areál - areál pre kolesové športy

05.01.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.01.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.01.2024
viac

Stavebné povolenie - predajňa potravín Lidl

12.12.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.12.2023
viac

Oznámenia o začatí stavebného konania - Bory nádvorie

06.12.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.12.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.12.2023
viac

Kolaudačné rozhodnutie - Kavický

30.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.12.2023
viac

Bytový dom Studenohorská 9-11, obnova a zateplenie

30.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.12.2023
viac

Rekonštrukcia bytu č. 45 na ul. Heyrovského 10

28.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.12.2023
viac

Územné rozhodnutie na stavbu elektronickej komunikačnej siete s názvom: „FTTH BA IBV Lamač Zečák“

20.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.12.2023
viac

Rozhodnutia o umiestnení stavby

16.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.12.2023
viac

Bory Nádvorie

24.10.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.10.2023
viac

SP stavby R12 rekonštrukcia ostružinového chodníka

23.10.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.11.2023
viac

Stavebné povolenie Rodinný dom - Lamač

13.10.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.10.2023
viac

Múr a oplotenie predzáhradky a záhrady

10.10.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.10.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Studenohorská 9-11

09.10.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.10.2023
viac

Rekonštrukciu bytu č. 45 na ul. Heyrovského 10

09.10.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.10.2023
viac

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a situácie

05.10.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.10.2023
viac

Oznámenie o začatí SK stavby R12 Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka

14.09.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.09.2023
viac

Rodinný dom - Lamač

12.09.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.09.2023
viac

Rodinný dom na Havelkovej s príslušenstvom

12.09.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.09.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Havelkova

03.08.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.08.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.08.2023
viac

Oznámenia o začatí spojeného územného a stavebného konania - Havelkova

24.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.07.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 08.08.2023
viac

BORY NÁDVORIE- informácia EIA- ŠSÚ

24.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.07.2023
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bory Nádvorie

13.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.07.2023
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bory Nádvorie

13.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.07.2023
viac

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „Optická trasa Rázsochy“

06.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.07.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.07.2023
viac

Kolaudačné rozhodnutie - Karadžičova ulica

06.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.07.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.07.2023
viac

Rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení terénnych úprav

30.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 17.07.2023
viac

SP Cyklomost-ŠSÚ

22.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2023
viac

Obchodné centrum „Bory Mall“ Lamačská brána

02.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.06.2023
viac

Bory Home-kolaudačné rozhodnutie

02.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.06.2023
viac

Predajňa potravín Lidl, Bratislava-Hodonínska, rozšírenie parkoviska

31.05.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.05.2023
viac

Bory Home I, SO 9332, SO 9333 – osvetlenie – 2.etapa

26.05.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.05.2023
viac

Bory Home I - SO 9501 Exteriérové úpravy – 2. etapa

23.05.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.05.2023
viac

Bory Home I - SO D1- Prístrešok pre odpadové hospodárstvo D5

22.05.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.05.2023
viac

SP-LIDL- rozšírenie parkoviska

17.05.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.05.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 01.06.2023
viac

Oprava zrejmej chyby v KR stavby Ubytovne chodník SO 201.3

24.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.04.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 09.05.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Bory Home I

20.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.04.2023
viac

Oznámenie o začatí SK na stavbu „LIDL SR-rozšírenie parkoviska“- ŠSÚ

18.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.04.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.05.2023
viac

Oznámenia o začatí územného konania na 18 rodinných domov

04.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.04.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2023
viac

Rozšírenie parkoviska LIDL-ŠSÚ

03.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.04.2023
viac

Oznámenie o začatí územného konania - OZ Zečák – inžinierske siete – lokalita Zečák

28.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.04.2023
viac

Prekládka dočasného napojenia na komunikáciu A116- ŠSÚ

23.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.03.2023
viac

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu: BHI.- SO9102 a SO 9103

23.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.03.2023
viac

Realizácia 16 ks prefabrikovaných lodžií - Studenohorská 50 a 52

20.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.04.2023
viac

Bory Home I - SO 9501 Exteriérové úpravy – 2. etapa

16.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2023
viac

Bory Home I - osvetlenie parkovísk

16.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania-Bory Home I

15.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.03.2023
viac

Upovedomenie o odvolaní k vydanému SP na stavbu Nové dopravné prepojenie II/505 a MČ Dúbravka

06.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.03.2023
viac

Oznámenia o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene v užívaní časti stavby

02.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 17.03.2023
viac

Rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Bory Nádvorie“

27.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.02.2023
viac

Oznámenie o pokračovaní územného konania o umiestnení líniovej stavby – Optická trasa Rázsochy

22.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 09.03.2023
viac

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Bory Nádvorie“

07.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.02.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- SO 9102, 9103 - ŠSÚ- informácia

06.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- prekládka A116 - ŠSÚ- informácia

06.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- SO 9102 a 9103- ŠSÚ

06.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.02.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- prekládka A116- ŠSÚ

06.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.02.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Studenohorská 50,52

03.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.02.2023
viac

Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním, na stavbu Rekreačnej chaty

20.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.02.2023
viac

SP na objekty 0-8 a prevádzkové súbory ako súčasť stavby Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

18.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.02.2023
viac

KR stavby BH III, Bytové domy A1, A2, B1, B2, B3, C1, D1, D2 a súvisiace objekty

16.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.01.2023
viac

„BH I. SO 9102 a 9103“-ŠSÚ- začatie KK

04.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2023
viac

„BH I. prekládka dočasného napojenia na A116“- začatie KK

04.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2023
viac

"ŽSR- terminál osobnej integrovanej dopravy úsek DNV-BA hl. stanica-Podunajské Biskupice“- predĺženie platnosti ÚR

16.12.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.01.2023
viac

Oznámenia o začatí územného konania líniovej stavby - Optická trasa Rázsochy

15.12.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.12.2022
viac

SP RD-novostavba, Pod Zečákom

14.12.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.12.2022
viac

SP-prekládka dočasného napojenia na A116- ŠSÚ

02.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.11.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie – Nemocnica Novej Generácie

02.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.11.2022
viac

KR Bory Home III.- spevnené plochy a parkoviská

21.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.11.2022
viac

Rodinný dom novostavba , Pod Zečákom

20.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.11.2022
viac

Oznámenie o začatí KK, SO 201.3 prepojovací chodník BORY

19.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 03.11.2022
viac

Oznámenia o doplnení podkladov do konania o povolení stavebných úprav na Heyrovského 13

17.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.11.2022
viac

Oprava zrejmej chyby v písaní rozhodnutia č. 2022/406-5009/OUKSP/KR/De24 zo dňa 05.08.2022

17.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.11.2022
viac

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

11.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.10.2022
viac

Stavebné povolenie – Novostavba – rodinný dom Lamač

05.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.10.2022
viac

Rozhodnutie - Rekonštrukcia časti rodinného domu a garáže, Rajtákova 44

29.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.10.2022
viac

Oznámenie o začatí SK -prekládka napojenia na A116

28.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.10.2022
viac

SP- ŠSÚ- BH III.- chodník A115 a A116

26.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.10.2022
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Bory Home III - informácia

12.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.09.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie – Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory

08.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.09.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania – Novostavba – rodinný dom Lamač

08.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.09.2022
viac

„Oznámenie o začatí KK, BORY HOME III., SO 201-209, 251“-ŠSÚ

22.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.09.2022
viac

„SP BH I., SO 9102,9103 a 9104“- ŠSÚ

18.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.09.2022
viac

Rozhodnutie o zmene stavby pre dokončením - Kovačič

11.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.08.2022
viac

Rozhodnutie – Rekreačná chata Háj

10.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.08.2022
viac

Postúpenie spisového materiálu-Rodinný dom – rekonštrukcia a prístavba

08.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.08.2022
viac

Oznámenia o začatí stavebného konania

08.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.08.2022
viac

Rekonštrukcia časti rodinného domu a garáže, Rajtákova 44

04.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.08.2022
viac

Rodinný dom- novostavba, Pod Zečákom

03.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.08.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania - Bory Nádvorie - informácia

27.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.07.2022
viac

Oznámenie o začatí SK- Bory home I“- ŠSÚ- EIA

25.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.08.2022
viac

Územné rozhodnutie - Novostavba - rodinný dom Lamač, MUDr. Malchárková

22.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 08.08.2022
viac

Oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení terénnych úprav

21.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 05.08.2022
viac

Oznámenia o podanom odvolaní proti stavebnému povoleniu č. 2022/346-3638/OUKSP/SP/DH8 zo dňa 7.6.2022

18.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.08.2022
viac

Predĺženie platnosti SP komunikácia A128

08.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.07.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby spojeného so zmenou v užívaní stavby - Rekreačná chata Háj

01.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.07.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania-Bory Home I, Prekládka dočasného napojenia na komunikáciu A 116

27.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.07.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie fasád bytového domu Heyrovského 3

24.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.07.2022
viac

Stavebné povolenie - Bory Home I, SO 1001, SO D1, SO 9501

23.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.06.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Novostavba - rodinný dom Lamač - MUDr. Sofia Malchárková

22.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2022
viac

Oznámenie o začatí SK- ŠSÚ“- Bory Home I.

22.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2022
viac

Ustanovenie opatrovníka D. Záušku

22.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2022
viac

ŠSÚ „oprava zrejmej chyby KR - Ubytovne“

13.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.06.2022
viac

Rodinný dom – rekonštrukcia a prístavba

09.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 24.06.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania

07.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.06.2022
viac

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

06.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2022
viac

KR-Ubytovne Bory, objekt SO 201.1

31.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.06.2022
viac

Predĺženie platnosti SP- komunikácia A128

31.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.06.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bory Home I, SO 1001, SO D1, SO 9501

13.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.05.2022
viac

Výmena rozvodu ÚK, TÚV a cirkulácie tepelného hospodárstva Lamač

10.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.05.2022
viac

Rekonštrukcia plynovodov Lamač, Podháj, UO 00073“ ul. Havelkova, Zlatohorská, Malokarpatské námestie, Podháj a Borinská

03.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.05.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov – ulice Pod Zečákom a Povoznícka

03.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.05.2022
viac

Oznámenie o začatí KK ŠSÚ- Ubytovne SO 201.1

28.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.05.2022
viac

Oznámenie o začatí konania

25.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.05.2022
viac

Rozhodnutie o zastavení konania - Bory Home I, Bytový dom B4

25.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022
viac

Oprava zrejmej chyby v oznámení o začatí konania

25.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.05.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie-Bory Home III, SO 603 Distribučné rozvody NN

22.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.04.2022
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania-Zateplenie fasád bytového domu Heyrovského 3, Bratislava

14.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.04.2022
viac

Rozhodnutie o prerušení konania_SPP-distribúcia, rekonštrukcia plynovodov Pod Zečákom, Povoznícka

01.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2022
viac

Rozhodnutie o prerušení konania_SPP-distribúcia, rekonštrukcia plynovodov Podháj

01.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2022
viac

Stavebné povolenie-Realizácia 16 ks prefabrikovaných lodžií, Studenohorská 50, 52

01.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2022
viac

Prístavba základnej školy v Jarovciach

15.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.03.2022
viac

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením – Rodinný dom Zelenohorská

08.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.03.2022
viac

Rozhodnutie o zastavení konania Bytový dom Studenohorská 10, 12 – priestor č. 16

02.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 17.03.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania Realizácia 16ks prefabrikovaných lodžií na bytovom dome súp. č. 2081, Studenohorská 50, 52

28.02.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.03.2022
viac

Oznámenie o späťvzatí návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby, Bytový dom Studenohorská 10, 12 – priestor č. 16

07.02.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.02.2022
viac

Prístavba základnej školy v Jarovciach

31.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.02.2022
viac

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby

28.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.02.2022
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania, stavba: Rekonštrukcia plynovodov – ulice Pod Zečákom a Povoznícka

27.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.02.2022
viac

Rekonštrukcia plynovodov Lamač, Podháj, UO 00073

27.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.02.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby, Bytový dom Studenohorská 10, 12 – priestor č. 16

24.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 08.02.2022
viac

„Oprava zrejmej chyby v KR stavby Nemocnica Novej generácie“ ŠSÚ

20.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.02.2022
viac

Výmena rozvodu ÚK, TÚV a cirkulácie tepelného hospodárstva Lamač

04.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: obchodné centrum Möbelix, PS 02 Trafostanica

03.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.01.2022
viac

Stavba: „Záhradnej chatky súp. č. 6728“ na pozemkoch parcely registra C KN č. 3153 a č. 3152 v k.ú. Lamač.

20.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.01.2022
viac

Rodinný dom - rekonštrukcia a prístavba

17.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 03.01.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory, stavebný objekt: SO 601 Trafostanica, SO 602 Prípojka VN

23.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.12.2021
viac

Rodinný dom-rekonštrukcia a prístavba

16.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 01.12.2021
viac

Oznámenie o začatí územného konania, stavba: Bory Home III – súvisiaca investícia 3

15.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.11.2021
viac

Stavebné úpravy časti podzemného podlažia bytového domu pre zmenu v užívaní predmetného priestoru vstavbou plynovej kotolne

08.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.11.2021
viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

29.10.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.10.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.11.2021
viac

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Nemocnica novej generácie, stavebný objekt: SO 04 Vonkajší plynovod a PS 03 Technológia trafostanice

27.08.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.08.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.09.2021
viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

27.04.2021

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

27.04.2021

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

viac

Rozhodnutie OÚ - Bory Home III

01.04.2021

Rozhodnutie OÚ o odvolaní k SK stavby „BORY HOME III.- komunikácie a spevnené plochy“ pre ŠSÚ

viac

Kolaudačné rozhodnutie – stavba Bory Home III

30.03.2021

Kolaudačné rozhodnutie – stavba Bory Home III, v rozsahu stavebných objektov SO 601 Trafostanica a SO 602 Prípojka VN, stavebník Západoslovenská distribučná, a.s.

viac

Rozhodnutie Okresného úradu - vstavba plynovej kotolne

04.03.2021

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava: stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne do suterénu

viac

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava - Rodinný dom Zidiny

19.02.2021

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odb. výstavby a bytovej politiky – Rodinný dom Zidiny

viac

Rozhodnutie o povolení úžívania - Heyrovského 16

15.02.2021

Rozhodnutie o povolení užívania, Heyrovského 16

viac

Bakošova 42 - 44 odvolanie

12.02.2021

BES: Odvolanie voči rozhodnutie MČ Bratislava - Lamač, 
MČ Bratislava-Lamač: Oznámenie o podanom odvolaní


viac

Kolaudačné rozhodnutie

03.02.2021

Rodinný dom, Havelkova ulica

viac

Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia

15.01.2021

Bakošova 42 - 44, kotolňa

viac

Oznámenie o začatí stavebného konania Bory Home I

14.01.2021

Objekt bytového domu Bory Home I 

viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

09.12.2020

Rodinný dom, Havelkova ulica

viac

Oznámenie o začatí konania pre stavbu

06.07.2020

Ubytovacie zariadenie - komunikácie a parkoviská

viac

Dodatočné povolenie zmeny stavby spojené s kolaudáciou

24.06.2020

Rekonštrukcia presklenej schodiskovej steny bytového domu súp. č. 2088, Studenohorská 69-71

viac

Stavebné povolenie

22.06.2020

Rodinný dom Zelenohorská

viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

15.06.2020

Materská škola Bory - plyn, NN

viac

Oznámenie o začatí stavebného konania

08.06.2020

Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory - informácia

viac

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby

23.01.2020

Office Space Bory – informácia

viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.