Úradná tabuľa
mestskej časti

Návrh 4. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.10.2021

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou „Únikové dvere z priestoru kinosály kina – Lamač

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.10.2021
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.10.2021

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Bublík

Úradná tabuľa
stavebného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – informácia, stavba: Obchodné centrum MÖBELIX

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.10.2021

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – informácia, stavba: Bory Home III, stavebné objekty: SO 501.1, SO 501.2, SO 502 (plynovod)

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.10.2021

Oznámenie o začatí kolaudačného konania, Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál, SO 601 Trafostanica a SO 602 Prípojka VN

Kalendár podujatí

október 2021

po
ut
st
št
pi
so
ne
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31