Úradná tabuľa
mestskej časti

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Lamačská brána, s.r.o.

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Brozmanová

Verejná vyhláška-oboznámenie s podkladmi-oznámenie

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.12.2021
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.01.2022

Úradná tabuľa
stavebného úradu

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Bory Home III, stavebné objekty: SO 501.1, SO 501.2, SO 502 (plynovod)

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.01.2022

Výmena rozvodu ÚK, TÚV a cirkulácie tepelného hospodárstva Lamač

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2022
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2022

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby, stavba: Bory Home III – súvisiaca investícia 3

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.01.2022

Kalendár podujatí

január 2022

po
ut
st
št
pi
so
ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6