Úradná tabuľa
mestskej časti

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh 4. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.10.2021

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou „Únikové dvere z priestoru kinosály kina – Lamač

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.10.2021
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.10.2021

Úradná tabuľa
stavebného úradu

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory, stavebný objekt: SO 601 Trafostanica, SO 602 Prípojka VN

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.11.2021
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.12.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania – informácia, stavba: obchodné centrum Möbelix

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.11.2021

Rodinný dom-rekonštrukcia a prístavba

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2021
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 01.12.2021

Kalendár podujatí

december 2021

po
ut
st
št
pi
so
ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2