Úradná tabuľa
mestskej časti

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

22.07.2021

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

20.07.2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky – Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021

19.07.2021

Úradná tabuľa
stavebného úradu

Lamač- bytový dom, objekt SO 02 spevnené plochy a komunikácie a SO 03 vjazd na pozemok

02.07.2021

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu „Nemocnica Novej Generácie“ v rozsahu objektu SO 05 Prípojka silnoprúdu, stavebník: Západoslovenská distribučná,a.s.

24.06.2021

Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu Nemocnica novej generácie

22.06.2021

Kalendár podujatí

júl 2021

po
ut
st
št
pi
so
ne