Odpovede na otázky občanov

Odpovede na otázky písomne adresované starostovi alebo poslancom mestskej časti Bratislava-Lamač na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač

24. 04. 2024, Jozef Koleň
Otázka:

Koľko finančných prostriedkov MČ bolo účelovo použité na doteraz vybudované KS v Lamači.

Odpoveď:

22. 05. 2024

Mestskou časťou boli na jednotlivé kontajnerové stojiská vynaložené finančné prostriedky v nasledovnej výške:

  • Heyrovského 11 - 834,50 EUR 
  • Malokarpatské námestie 9 - 11 306,40 EUR
  • Bakošova 42 - 1 678,95 EUR
  • Heyrovského 14 - 729,35 EUR
  • Heyrovského 8 - 1 208,20 EUR

Z uvedeného vyplýva, že mestská časť na vybudovanie kontajnerových stojísk doteraz vynaložila finančné prostriedky vo výške: 15 757,40 EUR. 


21. 06. 2023, Katarína Boskovičová
Otázka:

,,Moja otázka sa týkala stavebného úradu a znela:

1) prečo vypracováva rozhodnutia stavebného úradu právnik Šrobár a nie spôsobilá pracovníčka, napr. Homzová
2) prečo sa pán Šrobár pod takéto rozhodnutia nepodpisuje?
3) prečo Ing. Homzová kategorizuje obyvateľov na naši a tí ostatní?
4) čo s týmto problémom chcú poslanci a starosta spraviť?“

Odpoveď:

15. 07. 2023

1) JUDr. Peter Šrobár je konateľom advokátskej kancelárie, ktorá má s mestskou časťou uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní právnych služieb (zverejnená na webovej stránke mestskej časti) a na základe ktorej poskytuje mestskej časti právne služby pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad), pričom v komplikovaných prípadoch jeho služby stavebný úrad využíva. Z uvedeného dôvodu môžu byť stanoviská vypracované jeho osobou či kanceláriou.

2) Spomínaná Zmluva o poskytovaní právnych služieb neobsahuje ustanovenie, prostredníctvom ktorého by starosta mestskej časti splnomocnil JUDr. Petra Šrobára na signáciu rozhodnutí / stanovísk / podkladov vypracovaných jeho osobou či kanceláriou. V zmysle interných predpisov mestskej časti dokumenty vydané mestskou časťou podpisuje zodpovedný pracovník, respektíve v prípade rozhodnutí, keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, štatutárny orgán, ktorým je starosta.  

3) Táto otázka sa dá považovať za subjektívne hodnotenie konkrétneho zamestnanca úradu. V prípade, že má ktokoľvek podozrenie na nevhodné správanie osoby vykonávajúcej prácu na základe pracovného pomeru alebo na nezákonný postup tejto osoby pri výkone svojej pracovnej činnosti, môže dotknutá osoba podať sťažnosť na nevhodné správanie jej zamestnávateľovi. 

4) Od začiatku funkčného obdobia systematicky pracujeme na zlepšení komunikácie zamestnancov mestskej časti voči klientom miestneho úradu či obyvateľkám a obyvateľom mestskej časti a verím, že progres je citeľný, pričom v zlepšovaní komunikácie budeme aj naďalej pokračovať. Upozorňujeme, že zamestnanci vo verejnej správe sú často preťažení a viacero stavebných úradov v našom meste eviduje akútny podstav zamestnancov. Aktívne sa snažíme Oddelenie územného konania a stavebného poriadku posilniť o nových zamestnancov a rozložiť tak nápor agendy na viacero zamestnancov. 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.