Organizácia testovania - aktualizované 23. apríla

09.04.2021

Aktualizované 23. apríla

Testovanie v sobotu 24. apríla:

*Výjazdové pracovisko MOM na Boroch
Výjazdové pracovisko MOM na Boroch je pre neobjednaných záujemcov k dispozícii v sobotu od 10:00 do 20:00. Posledný ster o 19:30.

*MOM v Športovej hale Lamač Na barine 15/A
Mobilné odberové miesto v Športovej hale Lamač Na barine 15/A je k dispozícii pre objednaných záujemcov v sobotu od 8:00 do 16:00.

*Testovanie zákonných zástupcov
Pre rodičov detí navštevujúcich materskú školu je vyhradený termín v Mobilnom odberovom mieste v Športovej hale Lamač Na barine 15/A.
-MŠ Heyrovského od 13:00 do 14:00
-MŠ Malokarpatské nám. od 14:00 do 15:00

Zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich základnú školu môžu prísť na testy na MOM v Športovej hale Lamač Na barine v sobotu 24. apríla doobeda podľa harmonogramu uverejneného na stránke www.skolalamac.sk. Organizácia MOM je prispôsobená tak, aby testovanie ZŠ bolo oddelené od ostatného testovania. 


Aktualizované 20. apríla

*Výjazdové pracovisko MOM na Boroch
Testovanie na tomto pracovisku bude pre neobjednaných záujemcov prebiehať vždy v pondelky, utorky, piatky a soboty v čase od 10:00 do 20:00 až do 1. mája. Posledný záujemca bude z organizačných dôvodov vybavený najneskôr o 19:30.

Aktualizované 9. apríla

*Výjazdové pracovisko MOM na Boroch
Testovanie na tomto pracovisku bude pre neobjednaných záujemcov prebiehať v dňoch 12., 13., 16. a 17. apríla v čase od 10:00 do 20:00. Posledný záujemca bude z organizačných dôvodov vybavený najneskôr o 19:30.
Informácie o ďalšom fungovaní tohto pracoviska zatiaľ nemáme vzhľadom na to, že opätovne musíme čakať na rozhodnutie kompetentných inštitúcií o ďalšej finančnej podpore plošného testovania.

*Testovanie zákonných zástupcov dňa 10. apríla
Pre rodičov detí navštevujúcich materskú školu a základnú školu sme pripravili možnosť antigénového testovania na prítomnosť koronavírusu v našom Mobilnom odberovom mieste v Športovej hale Lamač Na barine 15/A počas soboty, 10. apríla.
Pre rodičov detí navštevujúcich základnú školu bude vyhradený termín od 8:30 do 12:00 (I. stupeň). Pre rodičov detí navštevujúcich materskú školu bude vyhradený termín od 13:00 do 15:00 (MŠ Heyrovského od 13:00 do 14:00, MŠ Malokarpatské námestie od 14:00 do 15:00). Na toto testovanie nie je potrebné objednávať sa, rodičia dostanú od riaditeliek oboch zariadení harmonogram. Stačí potom prísť v určenom čase.
Radi by sme v tejto súvislosti upozornili na skutočnosť, že v sobotu budeme na MOM Lamač testovať popri rodičoch detí aj riadne objednaných záujemcov, ktorí budú vybavovaní podľa termínu, ktorý im bol pridelený. Prosíme vás preto o trpezlivosť a ohľaduplnosť.
 Mobilné odberové miesto v Športovej hale Lamač Na barine 15/A ďalej bude fungovať v štandardnom režime pre objednaných záujemcov cez portál korona.gov.sk.

Prevádzková doba:
Pondelok a streda: 10:00 – 18:00
Utorok, štvrtok, piatok, sobotu: 8:00 – 16:00
Nedeľa: zatvorené 


Testovanie v apríli - aktualizované 31. marca

Mestská časť Bratislava-Lamač pristúpila k dodatku k zmluve o spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, to znamená, že činnosť Mobilného odberového miesta Športová hala Lamač Na barine 15/A bude pokračovať až do 30.6.2021.
Prevádzková doba sa nemení, objednávať sa môžete prostredníctvom portálu korona.gov.sk v štandardnom režime:

Pondelok a streda: 10:00 – 18:00
Utorok, štvrtok, piatok, sobotu: 8:00 – 16:00
Nedeľa: zatvorené 

Výjazdové pracovisko MOM na Boroch

Vzhľadom na podnety od Lamačanov prišlo k prehodnoteniu situácie a pristupujeme k predĺženiu činnosti na Boroch aj v dňoch od 1. do 3. apríla. Sme tu pre vás v čase od 10:00 do 20:00.
Antigénový test urobený od 1. do 4. apríla bude platiť až do 11. apríla a to aj tam, kde je potrebné preukázať sa najviac 7-dňovým testom. Rozhodla o tom vláda.
To znamená, že činnosť na Boroch obnovíme opätovne od 12 apríla. O prevádzkovej dobe, ako aj o presných detailoch spustenia prevádzky vás budeme informovať. Sledujte prosím náš web www.lamac.sk, oficiálny facebookový profil mestskej časti, ako aj vývesky.


Testovanie počas Veľkej noci 30. marca

Situácia v súvislosti s organizáciou antigénového testovania na prítomnosť koronavírusu sa neustále mení a podmienky zo strany kompetentných inštitúcií sú naďalej neprehľadné. Naša mestská časť sa im snaží prispôsobiť a na všetky výzvy reaguje prakticky okamžite. Prinášame vám preto prehľad možností testovania na území našej mestskej časti v najbližších dňoch.

*Mobilné odberové miesto Športová hala Lamač Na barine 15/A
Testovanie výlučne pre objednaných záujemcov prebieha v týchto dňoch v štandardnom režime, teda v pondelok a stredu od 10:00 do 18:00, v utorok, štvrtok, piatok a sobotu od 8:00 do 16:00. Jedinou výnimkou bude Veľkonočný pondelok, kedy sa prevádzková doba skracuje od 8:00 do 12:00.                

*Výjazdové pracovisko MOM na Boroch
Testovanie neobjednaných záujemcov prebieha len do 31. marca od 10:00 do 20:00. Ďalšie fungovanie tohto miesta – vzhľadom na financovanie a organizáciu - závisí od rozhodnutia príslušných inštitúcií.

*Školské víkendové testovanie pre zákonných zástupcov 
Nadchádzajúci víkend (3.-4. apríla) sa školské testovanie pre zákonných zástupcov konať nebude z dôvodu veľkonočných prázdnin. Najbližšie testovanie plánujeme na sobotu 10. apríla.
Starosta našej mestskej časti Lukáš Baňacký ako zástupca Združenia miest a obcí Slovenska však vyvinul iniciatívu a oslovil Ministerstvo zdravotníctva SR s návrhom prijatia uznesenia na úrovni Vlády SR, ktorým by sa jednorazovo predĺžila platnosť potvrdení o absolvovaní antigénového testovania a mohli by sme tak prekryť obdobia týchto dní bez potreby zabezpečovať testovacie kapacity pre obyvateľstvo. Rovnako s ohľadom na školské prázdniny odpadá aj potreba riešiť v týchto dňoch tzv. školské testovanie.
V prevádzke by tak zostali len mobilné odberové miesta vykonávajúce svoju činnosť na základe zmluvy s MZ SR a prípadné testovania na úrovni zamestnávateľov.
„Sme presvedčení, že takéto opatrenie by bolo žiaduce pre všetkých pracovníkov, ktoré sa na týchto výkonoch podieľajú od zdravotníkov, cez pracovníkov okresných úradov, obcí a starostov až po dobrovoľníkov a iné spolupracujúce zložky,“ hovorí na adresu návrhu, ktorý sa zrodil vzhľadom na celkovú vyčerpanosť ľudských zdrojov, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní plošného testovania v rámci jednotlivých úloh, starosta.
Radi by sme však Lamačanov ubezpečili, že keby prišlo k akejkoľvek neočakávanej situácii spojenej s potrebou okamžitého testovania neobjednaných záujemcov, sme schopní ho pružne zabezpečiť.
Pre aktuálne informácie sledujte prosím oficiálny facebookový profil Mestskej časť Bratislava-Lamač, ako aj stránku www.lamac.sk


Organizácia testovania - aktualizované 23. apríla