Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Vítame Vás na stránke mestskej časti Bratislava - Lamač

Plánovaná modernizácia električkovej trate

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály
Hlavné mesto SR Bratislava má pred sebou v roku 2017 dôležité investičné projekty v oblasti dopravy na zlepšenie života Bratislavčanov, okrem iného aj ...viac...


 

Oznámenie o povinnom zápise detí do materskej školy a do základnej školy


 

Zisťovanie HFCS

Štatistický úrad SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017.
Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 20 ...viac...


 

Pozvánka na prerokovanie Územného plánu zóny Zečák

Vážení vlastníci nehnuteľností na Zečáku,
 
mestská časť Bratislava - Lamač Vás zdvorilo pozýva na prerokovanie Územného plánu zóny Zečák, pričom termíny stretnutí s vlastníkmi sú uvedené ...viac...


 

Nariadenie opatrení a postupov pri zistení a potvrdení závažného ochorenia - vtáčej chrípky

Vážení občania,

v súvislosti so zistením výskytu závažného ochorenia – vtáčej chrípky – v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a v zmysle pokynu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava-mesto č. k. PO 322/2781/2016/01 nariaďujem:

 1. všetkým vlastníkom a chovateľom hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v termíne do 2.1.2017 oznámiť Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Lamač súpis chovaných zvierat mailom: sekretariat@lamac.sk , alebo na tel. č.: 0905 789 304, 02/64 78 00 65 alebo osobne v pracovnej dobe na Miestny úrad, Malokarpatské námestie č. 9, Bratislava a to v nasledovnej štruktúre: meno a priezvisko vlastníka/chovateľa, adresa, druh chovanej hydiny, holubov a vtákov a ich počet,
 2. ustajnenie hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí tak, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu s inou hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom; hydinu a vtákov chovaných v zajatí napájať len pitnou vodou a zabezpečiť osobnú hygienu chovateľov pri každom kontakte s hydinou a chovanými vtákmi,
 3. zabezpečenie chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch,
 4. majiteľom a dražiteľom, aby bezodkladne oznámili na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Bratislava-mesto, (tel.: 02/644 612 07, 02/644 612 09) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa nasledujúcich kritérií:
 • pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %,
 • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
 • akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí na vtáčiu chrípku.
 1. hydinu nakupovať len od registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom a nakúpenú hydinu umiestniť' do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované,
 2. pri manipulácii s hydinou používať osobné ochranné pomôcky,
 3. zabezpečiť aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd, prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 4. pre ochranu chovov hydiny u individuálnych chovateľov používať účinné dezinfekčné prostriedky pri vstupoch a výstupoch z chovov,
 5. zákaz konania veľtrhov, trhov, výstav a iného zhromažďovania hydiny alebo iného vtáctva.

S okamžitou platnosťou zakazujem:

 1. presun živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva z chovov,
 2. manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia,
 3. zhromažďovanie hydiny alebo iného vtáctva.

 

Uvedené pokyny platia do odvolania.

                                                                                    Ing. Peter Šramko, starosta

viac...


 

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO - knihovník

Mestská časť hľadá zamestnanca na pozíciu knihovník, správca registratúry.

viac...


 

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO v pracovnej čate letnej a zimnej údržby

Mestská časť Bratislava - Lamač hľadá na oddelenie dopravy a územného rozvoja - na úsek verejnoprospešných služieb zamestnanca do pracovnej čaty letnej a zimnej údržby.

viac...


 

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA v bezpečnostno-preventívnej občianskej hliadke LAMAČSKÉ OKO

Mestská časť Bratislava - Lamač vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest do bezpečnostno-preventívnej občianskej hliadky "Lamačské oko" (ďalej len "OKO"). Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom je možné poslať na Miestny úrad MČ Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie č. 9, Bratislava 841 03 osobne do podateľne miestneho úradu prípadne poštou. 

viac...


 

Stanovisko starostu k piesni odohranej v miestnom rozhlase dňa 18.04.2016

Pieseň ,, Rež a rúbaj do krve“ bola včera v poobedných hodinách odohraná v miestnom rozhlase ako venovanie jednému z jubilantov Lamača. Nakoľko mal občan narodeniny, jeho známi ho chceli potešiť a vyu ...viac...


 

UPD zóny Malokarpatské námestie - čistopis

Čistopis UPD zóny Malokarpatské námestie nájdete na ľavej strane webovej stránky v záložke Výstavba a územný rozvoj, UPD zóny Malokarpatské námestie.

http://www.lamac.sk/?id_menu=97326&limited_level=1&stop_menu=97326

viac...


 

Bezplatná právna poradňa pre občanov Lamača v roku 2016

Mestská časť Bratislava - Lamač pre Vás v spolupráci s advokátskou kanceláriou doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., pripravila služby bezplatnej právnej pomoci, ktorá bude poskytovaná každý pondelok od 13:00 hod. do 15:00 hod. v priestoroch Kina Lamač, Malokarpatské námestie 3, Bratislava, v zasadacej miestnosti na 1. poschodí

viac...


 

Kultúra a šport

25.2.2017   od 19,00 h

index.jpg

reštaurácia Trojka

Fašiangová zábava

MÚ Bratislava-Lamač

Vstupenky na zábavu budú v predaji od 15.2.2017


 

TV BRATISLAVA, City TV

dnes je: 23.2.2017

meniny má: Roman, Romana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka