Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Vítame Vás na stránke mestskej časti Bratislava - Lamač

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač uznesením č. 62/2017/VII zo dňa 22.06.2017

v y h l a s u  j e

podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov termín konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač na deň 21.09.2017;

u s t a n o v u j e

podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač a náležitosti prihlášky nasledovne ....

viac...


 

O Z N A M - demontáž hracích prvkov na detských ihriskách

O Z N A M
V dňoch 27. júna 2017 – 15. júla 2017
bude prebiehať na detských ihriskách v mestskej časti Bratislava – Lamač demontáž hracích prvkov (Studenohorská 5, Heyrovského 16, Bakošov ...viac...


 

Oznámenie - Ohlasovňa pobytu počas letných prázdnin

V dňoch od  24. 07. (pondelok) do 04. 08. (piatok) 2017
nebudú na Miestnom úrade stránkové hodiny Ohlasovne pobytu z dôvodu čerpania letnej dovolenky zamestnanca Ohlasovne pobytu nasledovné: ...viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
vyhlasuje
čas zvýčenéh nebezpečenstva a vzniku požiarov.
Viac informácií v prílohe.
viac...


 

OZNAM - bezplatné právne služby

doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. bude poskytovať bezplatné právne služby od 14.06.2017 (vrátane) v priestoroch Kina Lamač, každú stredu v čase od 10:00 hod. – 12:00 hod.
viac...


 

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO v pracovnej čate letnej a zimnej údržby

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač hľadá na oddelenie dopravy a územného rozvoja - na úsek verejnoprospešných služieb zamestnanca do pracovnej čaty letnej a zimnej údržby.

viac...


 

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO v opatrovateľskej službe

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač hľadá na oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí - referát opatrovateľskej služby opatrovateľku do domácnosti (terénna opatrovateľská služba)

viac...


 

OZNAM - SKLÁDKY

V súčasnej dobe prebieha monitoring čiernych skládok ako aj neoprávneného nakladania s odpadmi. Vaše podnety žiadame poslať na: skladky@lamac.sk
viac...


 

Zoznam zosnulých vlastníkov - Zečák

Zoznam zosnulých vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva k pozemkom v lokalite Zečák.
 
viac...


 

OZNAM - VTÁČIA CHRÍPKA

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava- mesto, dňa 20.3.2017 zrušila vydané opatrenia týkajúce sa moru hydiny- vtáčia chrípka z dôvodu, že v období od 11.2.2017 nebol zaznamenaný žiadn ...viac...


 

Plánovaná modernizácia električkovej trate

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály
Hlavné mesto SR Bratislava má pred sebou v roku 2017 dôležité investičné projekty v oblasti dopravy na zlepšenie života Bratislavčanov, okrem iného aj ...viac...


 

Bezplatná právna poradňa pre občanov Lamača v roku 2017

Mestská časť Bratislava - Lamač pre Vás v spolupráci s advokátskou kanceláriou doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., pripravila služby bezplatnej právnej pomoci, ktorá bude poskytovaná každý pondelok od 13:00 hod. do 15:00 hod. v priestoroch Kina Lamač, Malokarpatské námestie 3, Bratislava, v zasadacej miestnosti na 1. poschodí

viac...


 

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA v bezpečnostno-preventívnej občianskej hliadke LAMAČSKÉ OKO

Mestská časť Bratislava - Lamač vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest do bezpečnostno-preventívnej občianskej hliadky "Lamačské oko" (ďalej len "OKO"). Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom je možné poslať na Miestny úrad MČ Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie č. 9, Bratislava 841 03 osobne do podateľne miestneho úradu prípadne poštou. 

viac...


 

TV BRATISLAVA, City TV

dnes je: 29.6.2017

meniny má: Peter a Pavol, Petra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka