Nový spôsob nahlasovania podnetov týkajúcich sa osvetlenia

20.10.2021

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava informuje  o novom spôsobe nahlasovania podnetov týkajúcich sa verejného osvetlenia. Vytvorili sa totiž kategórie, podľa ktorých sa budú vaše podnety riešiť.

Komu nahlásiť podnet pri poruchách osvetlenia?
www.slm.lighting/hsvo/p.index.jsp

 Ako rýchlo bude podnet vybavený?

  •  Bodové poruchy (1 svetlo nesvieti)
    * Mestské komunikácie I. a II. triedy – do 5 dní,
    *Mestské komunikácie III. a IV. triedy – do 14 dní
  •  Lokálne poruchy (3 a viac svetiel nesvieti), 1. zásah do 24 hodín, Odstránenie poruchy do 5 dní. V prípade vážnejšej káblovej poruchy môže odstránenie trvať dlhšie.
     

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému?
V prípade pretrvávajúcej poruchy pošlite urgenciu s predmetom správy „PORUCHA – URGENCIA“ na osvetlenie@bratislava.sk

Komu nahlásiť podnet v prípade havárie osvetlenia?
Zložky IZS alebo dispečing OSK upovedomia Dispečing Siemensu na čísle +421 6381 0151

Ako rýchlo bude podnety vybavený?
Do 2 hodín zaistenie, zabezpečenie funkčnosti nadväzujúceho zariadenia, odstránenie prekážky v doprave, na základe objednávky uvedenie do pôvodného stavu (30-60 dní)

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému?
V prípade pretrvávajúceho stavu po havárii pošlite urgenciu s predmetom správy „HAVÁRIA – URGENCIA“ na osvetlenie@bratislava.sk

Komu nahlásiť podnet, ak je osvetlenie chýbajúce/nevyhovujúce?
www.odkazprestarostu.sk/bratislava/pridat-podnet

Ako rýchlo bude podnety vybavený?
V závislosti od rozsahu, opodstatnenosti (priority), technickej realizovateľnosti a finančných možností mesta v priebehu 6-12 mesiacov.

Na koho sa obrátiť v prípade neriešeného problému?
V prípade dlhodobo neriešeného podnetu zaslať urgenciu s predmetom správy „INVESTÍCIA – URGENCIA“ na osvetlenie@bratislava.sk

 

Nový spôsob nahlasovania podnetov týkajúcich sa osvetlenia