Prevádzka materskej školy - aktualizované 31. marca

26.03.2021

Aktualizácia 31. marca

Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ Materskej školy na Heyrovského 4 sa od 7. apríla rozhodla opätovne otvoriť jej elokované pracovisko na Malokarpatskom námestí 6, a to v nasledovnom rozsahu:

  • Materská škola:

                             - deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

                             - deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

                             - predškoláci (prednostne deti rodičov s prezenčným výkonom práce).

Od 12. apríla očakávame otvorenie materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Lamač v plnom rozsahu.
Pre ďalšie aktuálne informácie sledujte prosím našu oficiálny facebookový profil Mestskej časť Bratislava-Lamač, ako aj stránku www.lamac.sk


Materská škola na Malokarpatskom námestí je od piatka, 26. marca až do utorka, 6. apríla vrátane, zatvorená. Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ pristúpila k tomuto kroku z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie a preventívnych opatrení spojených s elimináciou rizík v súvislosti s ochorením COVID-19.
Zatvorené zostáva aj materská škola so sídlom na Heyrovského 4.

Prevádzka materskej školy -  aktualizované 31. marca