Úradná tabuľa
mestskej časti

Dotazníkový prieskum pre zistenie záujmu majiteľov pozemkov o jednoduché pozemkové úpravy v území vymedzenom návrhom ÚPN-Z Zečák

23.09.2021

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu - „Návrh Územného plánu zóny Zečák“ - pozvánka na verejné prerokovanie

23.08.2021

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou

18.08.2021

Úradná tabuľa
stavebného úradu

Oznámenie o začatí KK nemocnica novej generácie, spevnené plochy

22.09.2021

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Nemocnica novej generácie, stavebný objekt: SO 04 Vonkajší plynovod a PS 03 Technológia trafostanice

27.08.2021

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Nemocnica novej generácie, stavebný objekt: SO 05 Prípojka silnoprúdu

25.08.2021

Kalendár podujatí

máj 2021

po
ut
st
št
pi
so
ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6