Rekonštrukcia centrálnej zóny - Malokarpatské námestie - 2.etapa, výmena a oprava fasádnych prvkov priestoru kina

09.11.2020

Predmetom zákazky je výmena a oprava fasádnych prvkov priestoru kina na Malokarpatskom námestí v MČ Bratislava – Lamač pozostávajúca z výmeny jestvujúcej zasklenej steny a vstupného zádveria vestibulu kina, realizácie pergoly a prekrytia s horizontálnym slnolamom, inštalácie vonkajších okenných žalúzií na druhom nadzemnom podlaží, výmeny dlažby a podhľadu v zádverí, rekonštrukcie prenajímateľného priestoru vrátane výmeny vstupných dverí a výmeny okien v služobných priestoroch v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

Výzva na predkladanie ponúk (PDF)

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria (DOCX)

Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača (DOCX)

Zmluva o dielo (PDF)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (PDF)