Dodanie, implementácia a prevádzkovanie informačného systému pre analýzu a vizualizáciu dát v mestskej časti Bratislava Lamač

15.07.2020

Predmetom zákazky je dodanie modulárneho analytického systému ktorý automatizovane spracováva výstupy z rôznych zdrojov, analyzuje tieto výstupy a umožňuje ich zobrazovanie, exportovanie a reportovanie. Súčasťou dodávky tohto systému je aj príprava prvých požadovaných častí systému (rozdelenie do modulov je ponechané na uchádzača resp. zhotoviteľa systému):

  • pripojenie k Centrálnemu kamerovému systému
  • pripojenie k Centrálnemu senzorickému systému
  • analýza získaných dát o pozemnej motorovej doprave na danom území
  • analýza získaných dát o kvalite ovzdušia na danom území
  • korelácia a súhrnná analýza dát získaných z predchádzajúcich dvoch častí
  • vizualizácia dát

FAQ - Vysvetlenie č. 1 - analýza (PDF)

Výzva na predkladanie ponúk analýza (PDF)

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria analýza (DOCX)

Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača analýza (DOCX)

Príloha č. 3 - Mapový podklad analýza. (PDF)

Príloha č. 4-  Požiadavky na expertov analýza (PDF)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Analytika (PDF)