Archív výziev na predkladanie ponúk

Prihlásiť sa na odber RSS. Ak máte záujem o odber všetkých noviniek, kliknite sem.


Detské ihrisko Lamač - Malokarpatské námestie

02.12.2020
Predmetom zákazky je rekonštrukcia detského ihriska osadením nových hracích prvkov a dopadovej plochy detského ihriska Lamač – Malokarpatské námestie.
viac

Rekonštrukcia centrálnej zóny - Malokarpatské námestie - 2.etapa, výmena a oprava fasádnych prvkov priestoru kina

09.11.2020
Predmetom zákazky je výmena a oprava fasádnych prvkov priestoru kina na Malokarpatskom námestí v MČ Bratislava – Lamač pozostávajúca z výmeny jestvujúcej zasklenej steny a vstupného zádveria vestibulu kina, realizácie pergoly a prekrytia s …
viac

Oddychová oáza - Lamač

06.11.2020
Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a terénnych úprav časti bývalého areálu základnej školy na Malokarpatskom námestí. Realizácia pozostáva z výsadby drevín, terénnych úprav, vybudovania chodníkov a dažďovej záhrady.
viac

Dodanie, implementácia a prevádzkovanie informačného systému pre kontinuálny dopravný monitoring a automatizované vyhodnocovanie dopravnej záťaže v mestskej časti Bratislava Lamač

15.07.2020
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb pre zber a spracovanie údajov o doprave v mestskej časti Bratislava Lamač. Súčasťou dodanej služby je dodanie, inštalácia a prevádzka technológie pre zber, spracovanie a vyhodnotenie dopravy motorových …
viac

Dodanie, implementácia a prevádzkovanie informačného systému pre kontinuálny monitoring kvality ovzdušia v mestskej časti Bratislava Lamač

15.07.2020
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb pre zber a spracovanie údajov o kvalite ovzdušia v mestskej časti Bratislava Lamač. Súčasťou dodanej služby je dodanie, inštalácia a prevádzka technológie pre zber, normalizáciu, spracovanie a zobrazenie …
viac

Dodanie, implementácia a prevádzkovanie informačného systému pre analýzu a vizualizáciu dát v mestskej časti Bratislava Lamač

15.07.2020
Predmetom zákazky je dodanie modulárneho analytického systému ktorý automatizovane spracováva výstupy z rôznych zdrojov, analyzuje tieto výstupy a umožňuje ich zobrazovanie, exportovanie a reportovanie. Súčasťou dodávky tohto systému je aj príprava …
viac