Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

04.11.2021

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva (9.11.2021)

Vystúpenie občanov v bode rôzne alebo k jednotlivým prerokovávaným bodom programu bude umožnené osobám, ktoré zašlú pred začatím konania zasadnutia e-mailovú správu na info@lamac.sk spolu s uvedením mena, priezviska, e-mailovej adresy a uvedením čísla bodu, ku ktorému majú záujem vystúpiť. Podmienkou vystúpenia takto prihlásenej osoby je umožniť okrem audio prenosu aj video prenos počas prezentácie svojho príspevku.