Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

29.05.2024

POZVÁNKA na 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač v 9. volebnom období, ktoré sa bude konať dňa 29. mája 2024 (streda) o 09.00 h. vo veľkej zasadacej miestnosti Kultúrneho centra Lamač na Malokarpatskom námestí č. 3 v Bratislave (PDF)

Návrh programu:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

2. Návrh programu

3. Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2023

4. Návrh na 2. úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2024

5. Rôzne (bod bude prerokovaný o 09.30 h.)

6. Interpelácie poslancov

7. Záver

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.05.2024

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.