Dotazníkový prieskum pre zistenie záujmu majiteľov pozemkov o jednoduché pozemkové úpravy v území vymedzenom návrhom ÚPN-Z Zečák

23.09.2021

Dotazníkový prieskum pre zistenie záujmu majiteľov pozemkov o jednoduché pozemkové úpravy v území vymedzenom návrhom ÚPN-Z Zečák.
Dotazník je zameraný na zistenie záujmu majteľov pozemkov v území vymedzenom návrhom ÚPN-Z Zečák na projekte jednoduchých pozemkových úprav podľa zákona č.330/1991 o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov

Termín ukončenia zberu dotazníkov: 15.10.2021