Stavebné úpravy časti podzemného podlažia bytového domu pre zmenu v užívaní predmetného priestoru vstavbou plynovej kotolne

08.11.2021

„Stavebné úpravy časti podzemného podlažia bytového domu pre zmenu  v užívaní predmetného priestoru vstavbou plynovej kotolne“

Zmena dokončenej stavby  stavebnými úpravami, pri ktorých sa zachová vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby,  zmena účelu užívania časti stavby spočívajúca v zmene spôsobu užívania zmenou jej prevádzkového  zariadenia

Navrhovateľ :  Vlastníci bytov a  nebytových priestorov bytového domu súp. č. 2104 Bakošova 42-44 v Bratislave zastúpení spoločnosťou SETING Bratislava, s.r.o. so sídlom Vranovská 6, 851 01 Bratislava

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.11.2021
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.11.2021

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.