Oznámenie o začatí konania

25.04.2022

stavba:

„Rodinný dom – rekonštrukcia a prístavba“

miesto:

na pozemku parcela registra “C“ KN č. 3221 ( zastavaná plocha ) a č. 3222  (záhrada) v k.ú. Lamač, zapísané na liste vlastníctva č. 560, vo vlastníctve stavebníkov

stavebník:     

Ing. arch. Martin Kostrej a  Ing. Ľudmila Kostrej, obaja bytom Cesta na Klanec 50, 841 03 Bratislava

druh stavby:

jednoduchá stavba na trvalé bývanie ( § 139b ods. 1 písm. a) stav. zákona) a zmena dokončenej stavby ( § 139b ods. 5 písm. b) stav. zákona)


 

.
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.05.2022

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.