Oznámenia o začatí územného konania na 18 rodinných domov

04.04.2023

Oznámenia o začatí územného konania  na 18 rodinných domov (typ A, B1, B2) so skladom/prístreškom  a s príslušnou technickou infraštruktúrou (viď členenie stavby podľa stavebných objektov so stručným popisom)
Miesto: pozemky registra C KN parcela č. 609/6, č. 609/12, č. 609/14, č. 609/9, č. 609/10, č. 609/17 a č. 609/16 ( Staré Záhrady) v k. ú. Lamač

Pre navrhovateľa URBICOM, a.s., so sídlom Dr. Vl. Clementisa 10 v Bratislave, IČO: 35 713 402 a spoločnosť APP, s.r.o. so sídlom Moldavská 4 v Bratislave, IČO: 36 025 135.

Prílohy

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.04.2023
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2023

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.