Oznámenia o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene v užívaní časti stavby

02.03.2023

 Oznámenia o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene v užívaní časti stavby, na stavbu: Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne do suterénu Karadžičova 51, podzemné podlažie, bytový dom Karadžičova 49-51-53-55, stavba súp. č. 4112 na pozemku parc. reg. C KN č. 10261/1, 10261/2, 10261/3 a 10261/4 v k.ú. Staré Mesto,  pre navrhovateľa Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Karadžičova 49-51-53-55 v Bratislave, podľa LV č. 5948.
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.03.2023
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 17.03.2023

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.