Bory bývanie 5 - oznámenie o začatí územného konania

05.02.2024

Bory bývanie 5 - oznámenie o začatí územného konania

Návrh na vydanie ÚR a doplnenie návrhu

Vyhodnotenie súladu k vydaniu


Hlavné stavebné objekty 

SO 101 Obytný blok s podzemným parkovaním (Bytový dom 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

Parkoviská, spevnené plochy, komunikácie

SO 201           Rozšírenie ul. Kadlečíka

SO 201.1        Doplnenie priechodu pre chodcov (ul. I. Kadlečíka)      medzi Bory Home 3 a Bory Home 5

SO 202.1        Úprava Petra Legnera

SO 202.2        Vjazd / výjazd

SO 203           Chodníky

SO 204           Združený chodník pre peších a cyklistov

SO 205           Parkoviská na teréne

SO 206           Areálové spevnené plochy

KAS                Sadové úpravy, exteriérové prvky architektúry

SO 251           Spevnené  plochy

SO 252           Sadové, čisté terénne úpravy, oporné múry a nespevnené plochy

SO 253           Prvky drobnej architektúry a detského ihriska

VV                   Vonkajší vodovod

SO 301.1        Jestvujúca prípojka s novovybudovanou vš

SO 301.2        Areálový rozvod pitnej vody

SO 302           Rozvody závlah

VK                  Vonkajšia kanalizácia

SO 401.1        Prípojky splaškovej kanalizácie

SO 401.2        Areálová splašková kanalizácia

SO 402.1        Prípojky Dažďovej kanalizácie zo striech

SO 402.2        Dažďová kanalizácia zo striech

SO 403.1        Retencia dažďovej kanalizácie zo striech

SO 403.2        Dažďová záhrada

SO 404           Zaolejovaná dažďová kanalizácia

VP                   Vonkajší plyn

SO 501           Distribučný plynovod

SO 502.1        Pripojovací plynovod 5.1

SO 502.2        Pripojovací plynovod 5.2

SO 502.3        Pripojovací plynovod 5.5

SO 502.4        Pripojovací plynovod 5.6

VN,NN,V/AO Vonkajšie rozvody VN, NN a TS

SO 601           Trafostanica TS1 - BH5

SO 602.1        Preložka linky VN-22kV

SO 602.2        Prípojka VN pre TS1-BH5

SO 602.3        Prestrihnutie a naspojkovanie exist. linky VN-22kV      

SO 603           Distribučné rozvody NN

SO 604           Areálové rozvody NN

SO 605           Areálové osvetlenie

SO 606           Verejné osvetlenie

SO 607           Preložka stĺpov VO

SLPe              Vonkajšie rozvody TK, OPTK

SO 700           Vonkajšie slaboprúdové rozvody                                    

SO 001           Príprava územia a HTU                                         

POV                Projekt organizácie výstavby                               

PS                   Prevádzkové súbory

PS 101            Kotolňa 1 (Bytový dom 5.5, 5.3)

PS 102            Kotolňa 2 (Bytový dom 5.6, 5.4)

PS 103            Kotolňa 3 (Bytový dom 5.1)

PS 104            Kotolňa 4 (Bytový dom 5.2)

na pozemkoch C-KN parc. č. 641/13, 641/39, 644/312, 644/363, 644/364, 644/376, 644/377, 644/529, 644/530, 644/533, 644/580, 644/581, 644/582, 644/583, 644/584, 644/587 ,644/756, 644/586, 644/457, 644/593, 644/585, 644/682, 644/683, 644/873, 644/689, 644/591 v k.ú. Lamač, obec Bratislava-Lamač a na pozemkoch E-KN p.č. 2683/2, 2684, 2691/1, 2691/2 v k.ú. Lamač, obec Bratislava-Lamač.
Navrhovateľ Bory Home, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava – IČO: 48099171

Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/bory-byvanie-etapa-5-

 


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.02.2024

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.