Úradná tabuľa stavebného úradu

Prihlásiť sa na odber RSS. Ak máte záujem o odber všetkých noviniek, kliknite sem.


Realizácia 16 ks prefabrikovaných lodžií - Studenohorská 50 a 52

20.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.04.2023
viac

Bory Home I - SO 9501 Exteriérové úpravy – 2. etapa

16.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2023
viac

Bory Home I - osvetlenie parkovísk

16.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania-Bory Home I

15.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.03.2023
viac

Upovedomenie o odvolaní k vydanému SP na stavbu Nové dopravné prepojenie II/505 a MČ Dúbravka

06.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.03.2023
viac

Oznámenia o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene v užívaní časti stavby

02.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 17.03.2023
viac

Rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Bory Nádvorie“

27.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.02.2023
viac

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Bory Nádvorie“

07.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.02.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- SO 9102, 9103 - ŠSÚ- informácia

06.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- prekládka A116 - ŠSÚ- informácia

06.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- SO 9102 a 9103- ŠSÚ

06.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.02.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- prekládka A116- ŠSÚ

06.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.02.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Studenohorská 50,52

03.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.02.2023
viac

Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním, na stavbu Rekreačnej chaty

20.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.02.2023
viac

SP na objekty 0-8 a prevádzkové súbory ako súčasť stavby Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

18.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.02.2023
viac

KR stavby BH III, Bytové domy A1, A2, B1, B2, B3, C1, D1, D2 a súvisiace objekty

16.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.01.2023
viac

„BH I. SO 9102 a 9103“-ŠSÚ- začatie KK

04.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2023
viac

„BH I. prekládka dočasného napojenia na A116“- začatie KK

04.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2023
viac

"ŽSR- terminál osobnej integrovanej dopravy úsek DNV-BA hl. stanica-Podunajské Biskupice“- predĺženie platnosti ÚR

16.12.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.01.2023
viac

Oznámenia o začatí územného konania líniovej stavby - Optická trasa Rázsochy

15.12.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.12.2022
viac

SP RD-novostavba, Pod Zečákom

14.12.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.12.2022
viac

SP-prekládka dočasného napojenia na A116- ŠSÚ

02.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.11.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie – Nemocnica Novej Generácie

02.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.11.2022
viac

KR Bory Home III.- spevnené plochy a parkoviská

21.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.11.2022
viac

Rodinný dom novostavba , Pod Zečákom

20.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.11.2022
viac

Oznámenie o začatí KK, SO 201.3 prepojovací chodník BORY

19.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 03.11.2022
viac

Oznámenia o doplnení podkladov do konania o povolení stavebných úprav na Heyrovského 13

17.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.11.2022
viac

Oprava zrejmej chyby v písaní rozhodnutia č. 2022/406-5009/OUKSP/KR/De24 zo dňa 05.08.2022

17.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.11.2022
viac

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

11.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.10.2022
viac

Stavebné povolenie – Novostavba – rodinný dom Lamač

05.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.10.2022
viac

Rozhodnutie - Rekonštrukcia časti rodinného domu a garáže, Rajtákova 44

29.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.10.2022
viac

Oznámenie o začatí SK -prekládka napojenia na A116

28.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.10.2022
viac

SP- ŠSÚ- BH III.- chodník A115 a A116

26.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.10.2022
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Bory Home III - informácia

12.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.09.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie – Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory

08.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.09.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania – Novostavba – rodinný dom Lamač

08.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.09.2022
viac

„Oznámenie o začatí KK, BORY HOME III., SO 201-209, 251“-ŠSÚ

22.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.09.2022
viac

„SP BH I., SO 9102,9103 a 9104“- ŠSÚ

18.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.09.2022
viac

Rozhodnutie o zmene stavby pre dokončením - Kovačič

11.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.08.2022
viac

Rozhodnutie – Rekreačná chata Háj

10.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.08.2022
viac

Postúpenie spisového materiálu-Rodinný dom – rekonštrukcia a prístavba

08.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.08.2022
viac

Oznámenia o začatí stavebného konania

08.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.08.2022
viac

Rekonštrukcia časti rodinného domu a garáže, Rajtákova 44

04.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.08.2022
viac

Rodinný dom- novostavba, Pod Zečákom

03.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.08.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania - Bory Nádvorie - informácia

27.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.07.2022
viac

Oznámenie o začatí SK- Bory home I“- ŠSÚ- EIA

25.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.08.2022
viac

Územné rozhodnutie - Novostavba - rodinný dom Lamač, MUDr. Malchárková

22.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 08.08.2022
viac

Oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení terénnych úprav

21.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 05.08.2022
viac

Oznámenia o podanom odvolaní proti stavebnému povoleniu č. 2022/346-3638/OUKSP/SP/DH8 zo dňa 7.6.2022

18.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.08.2022
viac

Predĺženie platnosti SP komunikácia A128

08.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.07.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby spojeného so zmenou v užívaní stavby - Rekreačná chata Háj

01.07.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.07.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania-Bory Home I, Prekládka dočasného napojenia na komunikáciu A 116

27.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.07.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie fasád bytového domu Heyrovského 3

24.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.07.2022
viac

Stavebné povolenie - Bory Home I, SO 1001, SO D1, SO 9501

23.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.06.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Novostavba - rodinný dom Lamač - MUDr. Sofia Malchárková

22.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2022
viac

Oznámenie o začatí SK- ŠSÚ“- Bory Home I.

22.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2022
viac

Ustanovenie opatrovníka D. Záušku

22.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2022
viac

ŠSÚ „oprava zrejmej chyby KR - Ubytovne“

13.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.06.2022
viac

Rodinný dom – rekonštrukcia a prístavba

09.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 24.06.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania

07.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.06.2022
viac

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

06.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2022
viac

KR-Ubytovne Bory, objekt SO 201.1

31.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.06.2022
viac

Predĺženie platnosti SP- komunikácia A128

31.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.06.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bory Home I, SO 1001, SO D1, SO 9501

13.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.05.2022
viac

Výmena rozvodu ÚK, TÚV a cirkulácie tepelného hospodárstva Lamač

10.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.05.2022
viac

Rekonštrukcia plynovodov Lamač, Podháj, UO 00073“ ul. Havelkova, Zlatohorská, Malokarpatské námestie, Podháj a Borinská

03.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.05.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov – ulice Pod Zečákom a Povoznícka

03.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.05.2022
viac

Oznámenie o začatí KK ŠSÚ- Ubytovne SO 201.1

28.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.05.2022
viac

Oznámenie o začatí konania

25.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.05.2022
viac

Rozhodnutie o zastavení konania - Bory Home I, Bytový dom B4

25.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022
viac

Oprava zrejmej chyby v oznámení o začatí konania

25.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.05.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie-Bory Home III, SO 603 Distribučné rozvody NN

22.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.04.2022
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania-Zateplenie fasád bytového domu Heyrovského 3, Bratislava

14.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.04.2022
viac

Rozhodnutie o prerušení konania_SPP-distribúcia, rekonštrukcia plynovodov Pod Zečákom, Povoznícka

01.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2022
viac

Rozhodnutie o prerušení konania_SPP-distribúcia, rekonštrukcia plynovodov Podháj

01.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2022
viac

Stavebné povolenie-Realizácia 16 ks prefabrikovaných lodžií, Studenohorská 50, 52

01.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2022
viac

Prístavba základnej školy v Jarovciach

15.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.03.2022
viac

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením – Rodinný dom Zelenohorská

08.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.03.2022
viac

Rozhodnutie o zastavení konania Bytový dom Studenohorská 10, 12 – priestor č. 16

02.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 17.03.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania Realizácia 16ks prefabrikovaných lodžií na bytovom dome súp. č. 2081, Studenohorská 50, 52

28.02.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.03.2022
viac

Oznámenie o späťvzatí návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby, Bytový dom Studenohorská 10, 12 – priestor č. 16

07.02.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.02.2022
viac

Prístavba základnej školy v Jarovciach

31.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.02.2022
viac

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby

28.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.02.2022
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania, stavba: Rekonštrukcia plynovodov – ulice Pod Zečákom a Povoznícka

27.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.02.2022
viac

Rekonštrukcia plynovodov Lamač, Podháj, UO 00073

27.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.02.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby, Bytový dom Studenohorská 10, 12 – priestor č. 16

24.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 08.02.2022
viac

„Oprava zrejmej chyby v KR stavby Nemocnica Novej generácie“ ŠSÚ

20.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.02.2022
viac

Výmena rozvodu ÚK, TÚV a cirkulácie tepelného hospodárstva Lamač

04.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: obchodné centrum Möbelix, PS 02 Trafostanica

03.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.01.2022
viac

Stavba: „Záhradnej chatky súp. č. 6728“ na pozemkoch parcely registra C KN č. 3153 a č. 3152 v k.ú. Lamač.

20.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.01.2022
viac

Rodinný dom - rekonštrukcia a prístavba

17.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 03.01.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory, stavebný objekt: SO 601 Trafostanica, SO 602 Prípojka VN

23.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.12.2021
viac

Rodinný dom-rekonštrukcia a prístavba

16.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 01.12.2021
viac

Oznámenie o začatí územného konania, stavba: Bory Home III – súvisiaca investícia 3

15.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.11.2021
viac

Stavebné úpravy časti podzemného podlažia bytového domu pre zmenu v užívaní predmetného priestoru vstavbou plynovej kotolne

08.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.11.2021
viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

29.10.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.10.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.11.2021
viac

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Nemocnica novej generácie, stavebný objekt: SO 04 Vonkajší plynovod a PS 03 Technológia trafostanice

27.08.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.08.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.09.2021
viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

27.04.2021
Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne
viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

27.04.2021
Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne
viac

Rozhodnutie OÚ - Bory Home III

01.04.2021
Rozhodnutie OÚ o odvolaní k SK stavby „BORY HOME III.- komunikácie a spevnené plochy“ pre ŠSÚ
viac

Kolaudačné rozhodnutie – stavba Bory Home III

30.03.2021
Kolaudačné rozhodnutie – stavba Bory Home III, v rozsahu stavebných objektov SO 601 Trafostanica a SO 602 Prípojka VN, stavebník Západoslovenská distribučná, a.s.
viac

Rozhodnutie Okresného úradu - vstavba plynovej kotolne

04.03.2021
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava: stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne do suterénu
viac

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava - Rodinný dom Zidiny

19.02.2021
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odb. výstavby a bytovej politiky – Rodinný dom Zidiny
viac

Rozhodnutie o povolení úžívania - Heyrovského 16

15.02.2021
Rozhodnutie o povolení užívania, Heyrovského 16
viac

Bakošova 42 - 44 odvolanie

12.02.2021
BES: Odvolanie voči rozhodnutie MČ Bratislava - Lamač,  MČ Bratislava-Lamač: Oznámenie o podanom odvolaní
viac

Kolaudačné rozhodnutie

03.02.2021
Rodinný dom, Havelkova ulica
viac

Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia

15.01.2021
Bakošova 42 - 44, kotolňa
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania Bory Home I

14.01.2021
Objekt bytového domu Bory Home I
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

09.12.2020
Rodinný dom, Havelkova ulica
viac

Oznámenie o začatí konania pre stavbu

06.07.2020
Ubytovacie zariadenie - komunikácie a parkoviská
viac

Dodatočné povolenie zmeny stavby spojené s kolaudáciou

24.06.2020
Rekonštrukcia presklenej schodiskovej steny bytového domu súp. č. 2088, Studenohorská 69-71
viac

Stavebné povolenie

22.06.2020
Rodinný dom Zelenohorská
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

15.06.2020
Materská škola Bory - plyn, NN
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania

08.06.2020
Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory - informácia
viac

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby

23.01.2020
Office Space Bory – informácia
viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.