Úradná tabuľa stavebného úradu

Prihlásiť sa na odber RSS. Ak máte záujem o odber všetkých noviniek, kliknite sem.

Bory Nádvorie - oznámenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.03.2024
viac

Rozhodnutie o povolení stavby - múr a oplotenie predzáhradky a záhrady


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.03.2024
viac

Prístavba základnej školy v Jarovciach


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 01.03.2024
viac

Rázsochy Residence: Oznámenie o podaní návrhu - informácia


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.02.2024
viac

Bory Bývanie 5 - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.02.2024
viac

Bory bývanie 5 - oznámenie o začatí územného konania


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.02.2024
viac

Stavebné povolenie - Bory Nádvorie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.01.2024
viac

Bory pumptrackový areál - areál pre kolesové športy


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.01.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.01.2024
viac

Stavebné povolenie - predajňa potravín Lidl


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.12.2023
viac

Oznámenia o začatí stavebného konania - Bory nádvorie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.12.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.12.2023
viac

Kolaudačné rozhodnutie - Kavický


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.12.2023
viac

Bytový dom Studenohorská 9-11, obnova a zateplenie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.12.2023
viac

Rekonštrukcia bytu č. 45 na ul. Heyrovského 10


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.12.2023
viac

Územné rozhodnutie na stavbu elektronickej komunikačnej siete s názvom: „FTTH BA IBV Lamač Zečák“


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.12.2023
viac

Rozhodnutia o umiestnení stavby


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.12.2023
viac

Bory Nádvorie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.10.2023
viac

SP stavby R12 rekonštrukcia ostružinového chodníka


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.11.2023
viac

Stavebné povolenie Rodinný dom - Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.10.2023
viac

Múr a oplotenie predzáhradky a záhrady


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.10.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Studenohorská 9-11


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.10.2023
viac

Rekonštrukciu bytu č. 45 na ul. Heyrovského 10


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.10.2023
viac

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a situácie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.10.2023
viac

Oznámenie o začatí SK stavby R12 Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.09.2023
viac

Rodinný dom - Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.09.2023
viac

Rodinný dom na Havelkovej s príslušenstvom


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.09.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Havelkova


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.08.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.08.2023
viac

Oznámenia o začatí spojeného územného a stavebného konania - Havelkova


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.07.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 08.08.2023
viac

BORY NÁDVORIE- informácia EIA- ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.07.2023
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bory Nádvorie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.07.2023
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bory Nádvorie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.07.2023
viac

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: „Optická trasa Rázsochy“


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.07.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.07.2023
viac

Kolaudačné rozhodnutie - Karadžičova ulica


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.07.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.07.2023
viac

Rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení terénnych úprav


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 17.07.2023
viac

SP Cyklomost-ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2023
viac

Obchodné centrum „Bory Mall“ Lamačská brána


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.06.2023
viac

Bory Home-kolaudačné rozhodnutie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.06.2023
viac

Bory Home I, SO 9332, SO 9333 – osvetlenie – 2.etapa


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.05.2023
viac

Bory Home I - SO 9501 Exteriérové úpravy – 2. etapa


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.05.2023
viac

Bory Home I - SO D1- Prístrešok pre odpadové hospodárstvo D5


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.05.2023
viac

SP-LIDL- rozšírenie parkoviska


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.05.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 01.06.2023
viac

Oprava zrejmej chyby v KR stavby Ubytovne chodník SO 201.3


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.04.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 09.05.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Bory Home I


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.04.2023
viac

Oznámenie o začatí SK na stavbu „LIDL SR-rozšírenie parkoviska“- ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.04.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.05.2023
viac

Oznámenia o začatí územného konania na 18 rodinných domov


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.04.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2023
viac

Rozšírenie parkoviska LIDL-ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.04.2023
viac

Oznámenie o začatí územného konania - OZ Zečák – inžinierske siete – lokalita Zečák


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.04.2023
viac

Prekládka dočasného napojenia na komunikáciu A116- ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.03.2023
viac

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu: BHI.- SO9102 a SO 9103


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.03.2023
viac

Realizácia 16 ks prefabrikovaných lodžií - Studenohorská 50 a 52


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.04.2023
viac

Bory Home I - SO 9501 Exteriérové úpravy – 2. etapa


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2023
viac

Bory Home I - osvetlenie parkovísk


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania-Bory Home I


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.03.2023
viac

Upovedomenie o odvolaní k vydanému SP na stavbu Nové dopravné prepojenie II/505 a MČ Dúbravka


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.03.2023
viac

Oznámenia o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene v užívaní časti stavby


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.03.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 17.03.2023
viac

Rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Bory Nádvorie“


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.02.2023
viac

Oznámenie o pokračovaní územného konania o umiestnení líniovej stavby – Optická trasa Rázsochy


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 09.03.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- SO 9102, 9103 - ŠSÚ- informácia


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- SO 9102 a 9103- ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.02.2023
viac

Oznámenie o začatí KK stavby BHI- prekládka A116- ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.02.2023
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Studenohorská 50,52


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.02.2023
viac

Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním, na stavbu Rekreačnej chaty


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.02.2023
viac

SP na objekty 0-8 a prevádzkové súbory ako súčasť stavby Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.02.2023
viac

„BH I. SO 9102 a 9103“-ŠSÚ- začatie KK


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2023
viac

„BH I. prekládka dočasného napojenia na A116“- začatie KK


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2023
viac

"ŽSR- terminál osobnej integrovanej dopravy úsek DNV-BA hl. stanica-Podunajské Biskupice“- predĺženie platnosti ÚR


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.01.2023
viac

Oznámenia o začatí územného konania líniovej stavby - Optická trasa Rázsochy


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.12.2022
viac

SP RD-novostavba, Pod Zečákom


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.12.2022
viac

SP-prekládka dočasného napojenia na A116- ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.11.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie – Nemocnica Novej Generácie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.11.2022
viac

KR Bory Home III.- spevnené plochy a parkoviská


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.11.2022
viac

Rodinný dom novostavba , Pod Zečákom


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.11.2022
viac

Oznámenie o začatí KK, SO 201.3 prepojovací chodník BORY


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 03.11.2022
viac

Oznámenia o doplnení podkladov do konania o povolení stavebných úprav na Heyrovského 13


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.11.2022
viac

Oprava zrejmej chyby v písaní rozhodnutia č. 2022/406-5009/OUKSP/KR/De24 zo dňa 05.08.2022


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.11.2022
viac

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.10.2022
viac

Stavebné povolenie – Novostavba – rodinný dom Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.10.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.10.2022
viac

Rozhodnutie - Rekonštrukcia časti rodinného domu a garáže, Rajtákova 44


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.10.2022
viac

Oznámenie o začatí SK -prekládka napojenia na A116


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.10.2022
viac

SP- ŠSÚ- BH III.- chodník A115 a A116


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.10.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania – Novostavba – rodinný dom Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.09.2022
viac

„Oznámenie o začatí KK, BORY HOME III., SO 201-209, 251“-ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.09.2022
viac

„SP BH I., SO 9102,9103 a 9104“- ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.09.2022
viac

Rozhodnutie o zmene stavby pre dokončením - Kovačič


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.08.2022
viac

Rozhodnutie – Rekreačná chata Háj


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.08.2022
viac

Postúpenie spisového materiálu-Rodinný dom – rekonštrukcia a prístavba


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.08.2022
viac

Oznámenia o začatí stavebného konania


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.08.2022
viac

Rekonštrukcia časti rodinného domu a garáže, Rajtákova 44


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.08.2022
viac

Rodinný dom- novostavba, Pod Zečákom


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.08.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania - Bory Nádvorie - informácia


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.07.2022
viac

Oznámenie o začatí SK- Bory home I“- ŠSÚ- EIA


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.08.2022
viac

Územné rozhodnutie - Novostavba - rodinný dom Lamač, MUDr. Malchárková


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 08.08.2022
viac

Oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení terénnych úprav


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 05.08.2022
viac

Oznámenia o podanom odvolaní proti stavebnému povoleniu č. 2022/346-3638/OUKSP/SP/DH8 zo dňa 7.6.2022


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 18.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.08.2022
viac

Predĺženie platnosti SP komunikácia A128


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.07.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby spojeného so zmenou v užívaní stavby - Rekreačná chata Háj


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.07.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.07.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania-Bory Home I, Prekládka dočasného napojenia na komunikáciu A 116


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.07.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie fasád bytového domu Heyrovského 3


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.07.2022
viac

Stavebné povolenie - Bory Home I, SO 1001, SO D1, SO 9501


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.06.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Novostavba - rodinný dom Lamač - MUDr. Sofia Malchárková


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2022
viac

Oznámenie o začatí SK- ŠSÚ“- Bory Home I.


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2022
viac

Ustanovenie opatrovníka D. Záušku


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.07.2022
viac

ŠSÚ „oprava zrejmej chyby KR - Ubytovne“


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.06.2022
viac

Rodinný dom – rekonštrukcia a prístavba


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 24.06.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.06.2022
viac

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2022
viac

KR-Ubytovne Bory, objekt SO 201.1


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.06.2022
viac

Predĺženie platnosti SP- komunikácia A128


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.06.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bory Home I, SO 1001, SO D1, SO 9501


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.05.2022
viac

Výmena rozvodu ÚK, TÚV a cirkulácie tepelného hospodárstva Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.05.2022
viac

Rekonštrukcia plynovodov Lamač, Podháj, UO 00073“ ul. Havelkova, Zlatohorská, Malokarpatské námestie, Podháj a Borinská


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.05.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov – ulice Pod Zečákom a Povoznícka


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.05.2022
viac

Oznámenie o začatí KK ŠSÚ- Ubytovne SO 201.1


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.05.2022
viac

Oznámenie o začatí konania


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.05.2022
viac

Rozhodnutie o zastavení konania - Bory Home I, Bytový dom B4


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022
viac

Oprava zrejmej chyby v oznámení o začatí konania


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.05.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie-Bory Home III, SO 603 Distribučné rozvody NN


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.04.2022
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania-Zateplenie fasád bytového domu Heyrovského 3, Bratislava


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.04.2022
viac

Rozhodnutie o prerušení konania_SPP-distribúcia, rekonštrukcia plynovodov Pod Zečákom, Povoznícka


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2022
viac

Rozhodnutie o prerušení konania_SPP-distribúcia, rekonštrukcia plynovodov Podháj


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2022
viac

Stavebné povolenie-Realizácia 16 ks prefabrikovaných lodžií, Studenohorská 50, 52


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.04.2022
viac

Prístavba základnej školy v Jarovciach


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.03.2022
viac

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením – Rodinný dom Zelenohorská


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.03.2022
viac

Rozhodnutie o zastavení konania Bytový dom Studenohorská 10, 12 – priestor č. 16


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 17.03.2022
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania Realizácia 16ks prefabrikovaných lodžií na bytovom dome súp. č. 2081, Studenohorská 50, 52


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.03.2022
viac

Oznámenie o späťvzatí návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby, Bytový dom Studenohorská 10, 12 – priestor č. 16


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.02.2022
viac

Prístavba základnej školy v Jarovciach


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.02.2022
viac

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.02.2022
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania, stavba: Rekonštrukcia plynovodov – ulice Pod Zečákom a Povoznícka


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.02.2022
viac

Rekonštrukcia plynovodov Lamač, Podháj, UO 00073


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.02.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby, Bytový dom Studenohorská 10, 12 – priestor č. 16


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 08.02.2022
viac

„Oprava zrejmej chyby v KR stavby Nemocnica Novej generácie“ ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.02.2022
viac

Výmena rozvodu ÚK, TÚV a cirkulácie tepelného hospodárstva Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2022
viac

Stavba: „Záhradnej chatky súp. č. 6728“ na pozemkoch parcely registra C KN č. 3153 a č. 3152 v k.ú. Lamač.


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.01.2022
viac

Rodinný dom - rekonštrukcia a prístavba


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 03.01.2022
viac

Rodinný dom-rekonštrukcia a prístavba


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 01.12.2021
viac

Oznámenie o začatí územného konania, stavba: Bory Home III – súvisiaca investícia 3


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.11.2021
viac

Stavebné úpravy časti podzemného podlažia bytového domu pre zmenu v užívaní predmetného priestoru vstavbou plynovej kotolne


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.11.2021
viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.10.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.11.2021
viac

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Nemocnica novej generácie, stavebný objekt: SO 04 Vonkajší plynovod a PS 03 Technológia trafostanice


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.08.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.09.2021
viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

viac

Rozhodnutie OÚ - Bory Home III

Rozhodnutie OÚ o odvolaní k SK stavby „BORY HOME III.- komunikácie a spevnené plochy“ pre ŠSÚ

viac

Kolaudačné rozhodnutie – stavba Bory Home III

Kolaudačné rozhodnutie – stavba Bory Home III, v rozsahu stavebných objektov SO 601 Trafostanica a SO 602 Prípojka VN, stavebník Západoslovenská distribučná, a.s.

viac

Rozhodnutie Okresného úradu - vstavba plynovej kotolne

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava: stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne do suterénu

viac

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava - Rodinný dom Zidiny

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odb. výstavby a bytovej politiky – Rodinný dom Zidiny

viac

Rozhodnutie o povolení úžívania - Heyrovského 16

Rozhodnutie o povolení užívania, Heyrovského 16

viac

Bakošova 42 - 44 odvolanie

BES: Odvolanie voči rozhodnutie MČ Bratislava - Lamač, 
MČ Bratislava-Lamač: Oznámenie o podanom odvolaní


viac

Kolaudačné rozhodnutie

Rodinný dom, Havelkova ulica

viac

Oznámenie o začatí stavebného konania Bory Home I

Objekt bytového domu Bory Home I 

viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Rodinný dom, Havelkova ulica

viac

Oznámenie o začatí konania pre stavbu

Ubytovacie zariadenie - komunikácie a parkoviská

viac

Dodatočné povolenie zmeny stavby spojené s kolaudáciou

Rekonštrukcia presklenej schodiskovej steny bytového domu súp. č. 2088, Studenohorská 69-71

viac

Stavebné povolenie

Rodinný dom Zelenohorská

viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Materská škola Bory - plyn, NN

viac

Oznámenie o začatí stavebného konania

Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory - informácia

viac

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby

Office Space Bory – informácia

viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.