Úradná tabuľa stavebného úradu

Prihlásiť sa na odber RSS. Ak máte záujem o odber všetkých noviniek, kliknite sem.


Výmena rozvodu ÚK, TÚV a cirkulácie tepelného hospodárstva Lamač

04.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.01.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.01.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: obchodné centrum Möbelix, PS 02 Trafostanica

03.01.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.01.2022
viac

Stavba: „Záhradnej chatky súp. č. 6728“ na pozemkoch parcely registra C KN č. 3153 a č. 3152 v k.ú. Lamač.

20.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.01.2022
viac

Rodinný dom - rekonštrukcia a prístavba

17.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 03.01.2022
viac

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory, stavebný objekt: SO 601 Trafostanica, SO 602 Prípojka VN

23.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.12.2021
viac

Rodinný dom-rekonštrukcia a prístavba

16.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 01.12.2021
viac

Oznámenie o začatí územného konania, stavba: Bory Home III – súvisiaca investícia 3

15.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.11.2021
viac

Stavebné úpravy časti podzemného podlažia bytového domu pre zmenu v užívaní predmetného priestoru vstavbou plynovej kotolne

08.11.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.11.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.11.2021
viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

29.10.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.10.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.11.2021
viac

Kolaudačné rozhodnutie, stavba: Nemocnica novej generácie, stavebný objekt: SO 04 Vonkajší plynovod a PS 03 Technológia trafostanice

27.08.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.08.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.09.2021
viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

27.04.2021
Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne
viac

Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne

27.04.2021
Stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne
viac

Rozhodnutie OÚ - Bory Home III

01.04.2021
Rozhodnutie OÚ o odvolaní k SK stavby „BORY HOME III.- komunikácie a spevnené plochy“ pre ŠSÚ
viac

Kolaudačné rozhodnutie – stavba Bory Home III

30.03.2021
Kolaudačné rozhodnutie – stavba Bory Home III, v rozsahu stavebných objektov SO 601 Trafostanica a SO 602 Prípojka VN, stavebník Západoslovenská distribučná, a.s.
viac

Rozhodnutie Okresného úradu - vstavba plynovej kotolne

04.03.2021
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava: stavebné úpravy bytového domu – vstavba plynovej kotolne do suterénu
viac

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava - Rodinný dom Zidiny

19.02.2021
Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odb. výstavby a bytovej politiky – Rodinný dom Zidiny
viac

Rozhodnutie o povolení úžívania - Heyrovského 16

15.02.2021
Rozhodnutie o povolení užívania, Heyrovského 16
viac

Bakošova 42 - 44 odvolanie

12.02.2021
BES: Odvolanie voči rozhodnutie MČ Bratislava - Lamač,  MČ Bratislava-Lamač: Oznámenie o podanom odvolaní
viac

Kolaudačné rozhodnutie

03.02.2021
Rodinný dom, Havelkova ulica
viac

Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia

15.01.2021
Bakošova 42 - 44, kotolňa
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania Bory Home I

14.01.2021
Objekt bytového domu Bory Home I
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

09.12.2020
Rodinný dom, Havelkova ulica
viac

Oznámenie o začatí konania pre stavbu

06.07.2020
Ubytovacie zariadenie - komunikácie a parkoviská
viac

Dodatočné povolenie zmeny stavby spojené s kolaudáciou

24.06.2020
Rekonštrukcia presklenej schodiskovej steny bytového domu súp. č. 2088, Studenohorská 69-71
viac

Stavebné povolenie

22.06.2020
Rodinný dom Zelenohorská
viac

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

15.06.2020
Materská škola Bory - plyn, NN
viac

Oznámenie o začatí stavebného konania

08.06.2020
Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál Bory - informácia
viac

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby

23.01.2020
Office Space Bory – informácia
viac