Úradná tabuľa

Prihlásiť sa na odber RSS. Ak máte záujem o odber všetkých noviniek, kliknite sem.

Oznámenie o začatí konania – „Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač“

24.06.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.06.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 09.07.2024
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

21.06.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.06.2024
viac

Upovedomenie o začatí konania o určení lesného celku

12.06.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.06.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 27.06.2024
viac

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2023 zo dňa 21. 06. 2023 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Lamač

11.06.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.06.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.06.2024
viac

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2023

31.05.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.05.2024
viac

Schválená 2. úprava rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2024

31.05.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.05.2024
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

29.05.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.05.2024
viac

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2023

14.05.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.05.2024
viac

Modernizácia železničného uzla Bratislava-vetva ZÁPAD-zaslanie správy o hodnotení

06.05.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.05.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.06.2024
viac

Správa o výsledku kontroly

06.05.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.05.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.06.2024
viac

Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie sa – pozemkové úpravy Rakyty

30.04.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.04.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 16.05.2024
viac

VZN č. 1/2024, ktorým sa určuje spádová materská škola

25.04.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2024
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 24.04.2024

19.04.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.04.2024


viac

Návrh riešenia Urbanistickej štúdie zóny Obytný súbor Hodonínska

19.04.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.04.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 03.06.2024
viac

Návrh VZN, ktorým sa určuje spádová materská škola

09.04.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.04.2024
viac

Verejná vyhláška - Územný plán zóny Háj

25.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.03.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.05.2024
viac

Územný plán Hlavného mesta - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

19.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.03.2024
viac

VÝZVA-Celoplošná deratizácia

15.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.03.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.05.2024
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Fabšič 1

13.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.03.2024
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Fabšič 2

13.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.03.2024
viac

Verejná vyhláška JPÚ Rakyty

11.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.03.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.03.2024
viac

Mimoriadne povolenie lovu

06.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.03.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.03.2024
viac

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024

01.03.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.03.2024
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Žáčik

28.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 28.02.2024
viac

Oznámenie o začatí SK- Bory nádvorie- ŠSÚ

26.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.03.2024
viac

Schválená 1. úprava rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2024

22.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.02.2024
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 21. 02. 2024

16.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.02.2024
viac

Výzva ZSD na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

12.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.03.2024
viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2024

06.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2024
viac

Návrh 1. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2024

06.02.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.02.2024
viac

EIA - informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia - Sterilwave 440

30.01.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.01.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.02.2024
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - DNV

08.01.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.01.2024
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - HYDROTEAM

03.01.2024
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.01.2024
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín MARIANUM

21.12.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.12.2023
viac

Schválená 4. úprava rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2023

30.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.11.2023
viac

Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač pre roky 2024-2026

30.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.11.2023
viac

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11. 09. 2014

30.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.12.2023
viac

VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2019

30.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.11.2023
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 29. 11. 2023

24.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.11.2023
viac

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11. 09. 2014

14.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.11.2023
viac

Návrh 4. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2023

14.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.11.2023
viac

Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Lamač pre rok 2024

14.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.11.2023
viac

Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2019

13.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.11.2023
viac

Výzva ZSDIS na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť energetických zariadení DS

10.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.12.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - SBD Drobného 27

10.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.11.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Domoráková

08.11.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.11.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Baláž

16.10.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.10.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - SBD Drobného 27

16.10.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.10.2023
viac

Bory bývanie 6 etapa - oznámenia o zmene a začatí konania

09.10.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.10.2023
viac

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra

26.09.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.10.2023
viac

VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Lamač

21.09.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 05.10.2023
viac

Rozhodnutie o povolení stavby Kanalizácia Lamač

20.09.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 05.10.2023
viac

Schválená 3. úprava rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2023

20.09.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.09.2023
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 20. 09. 2023

14.09.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.09.2023
viac

Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2023

05.09.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.09.2023
viac

Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Lamač

05.09.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.09.2023
viac

Oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia k stavbe – Kanalizácia Lamač

24.08.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.08.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 08.09.2023
viac

Upovedomenie o začatí konania EIA k zámeru STERILWAVE 440

23.08.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.08.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.09.2023
viac

Územný plán hl. mesta SR BA- zmeny a doplnky 10- oznámenie EIA

02.08.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.08.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.08.2023
viac

Obchodný dom XXXLutz Bratislava- Bory

26.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.07.2023
viac

Oznámenie o plánovanom výrube drevín - Ostružinový chodník

24.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.07.2023
viac

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

19.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.07.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.08.2023
viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Obmedzenie využívania lesa verejnosťou

10.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.07.2023
viac

Nariadenie konania o pozemkových úpravách - Bory, a.s

06.07.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.07.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.08.2023
viac

Schválená 2. úprava rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2023

23.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.06.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - MČ Bratislava-Rača

22.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2023
viac

VZN č. 3/2023 zo dňa 21. 06. 2023 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Lamač

22.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.07.2023
viac

VZN č. 5/2023 zo dňa 21. 06. 2023 o poskytovaní sociálnych služieb na území mestskej časti Bratislava-Lamač

22.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.07.2023
viac

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2022

21.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.06.2023
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

16.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.06.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - LHOTSKÝ

13.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.06.2023
viac

Návrh VZN o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy

06.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.06.2023
viac

Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území mestskej časti Bratislava-Lamač

06.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.06.2023
viac

Návrh VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Lamač

06.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.06.2023
viac

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2022

06.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2023
viac

Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2023

06.06.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2023
viac

Návrh zadania UŠ Obytný súbor Hodonínska

15.05.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.05.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.06.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - ZŠ Malokarpatské námestie 1

05.05.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.05.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - MČ Bratislava-Rača

05.05.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.05.2023
viac

VZN číslo 2/2023 zo dňa 19.04.2023

20.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.04.2023
viac

Schválená 1. úprava rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2023

20.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.04.2023
viac

Výberové konanie na riaditeľa / riaditeľku materskej školy

17.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.04.2023
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

14.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.04.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín-Kachlík

05.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.04.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín-Tomek

05.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.04.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín-Hrnčiar

05.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.04.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín-Petrovičová_Valúch

05.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.04.2023
viac

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019

04.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.04.2023
viac

Návrh 1. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2023

04.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.04.2023
viac

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2022

04.04.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.04.2023
viac

EIA-Nemocnica Rázsochy-Rozsah hodnotenia

30.03.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.03.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Santnerová

24.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.03.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - OC Karpatia

10.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 24.02.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - PÚŠ

09.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.02.2023
viac

BORY BÝVANIE etapa 5

08.02.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.02.2023
viac

Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač pre roky 2023-2025

31.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.01.2023
viac

VZN č. 1/2023 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 – príspevky MŠ, ŠKD, ZŠS

27.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.01.2023
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

20.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.01.2023
viac

Zámer navrhovanej činnosti NOVÁ UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA V LOKALITE RÁZSOCHY

16.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.01.2023
viac

Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019

10.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.01.2023
viac

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2023-2025

10.01.2023
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.01.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Krištín

19.12.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.12.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Sitár

15.12.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.12.2022
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

09.12.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.12.2022
viac

Rekonštrukcia bytu č. 34 v bytovom dome na Heyrovského 13

02.12.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.12.2022
viac

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Lamač

29.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.12.2022
viac

Výzva Západoslovenskej distribučnej , a.s.

28.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 24.12.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Lučenič

23.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.11.2022
viac

Fungovanie Centra sociálnych služieb Lamač dňa 23.11.

22.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.11.2022
viac

Fungovanie Klientskeho centra dňa 23.11.

22.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.11.2022
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

16.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2022
viac

Fungovanie klientskeho centra dňa 18.11.2022

16.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.11.2022
viac

Fungovanie Centra sociálnych služieb Lamač dňa 18.11.2022

16.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.11.2022
viac

Oznam prerokovania ZaD 2 územný plán regiónu BSK

10.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.11.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Janata

07.11.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.11.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Koželuha

31.10.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.10.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Bereš

30.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.09.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania na predĺženie platnosti územného rozhodnutia - ŽSR Terminály integrovanej osobnej prepravy

27.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.10.2022
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

16.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.09.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Bruteničová

12.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.09.2022
viac

Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2022

07.09.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.09.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Adamcová

23.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.09.2022
viac

Nové dopravné napojenie II/505 s MČ Dúbravka - oznámenie o začatí stavebného konania

17.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.09.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín na ulici Na barine v MČ Bratislava - Lamač

12.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 09.09.2022
viac

Verejná vyhláška - mimoriadne povolenie lovu na nepoľovnej ploche

02.08.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 16.08.2022
viac

VZN č. 1/2022

30.06.2022
viac

VZN č. 2/2022

30.06.2022
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

24.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.06.2022
viac

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014

14.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.06.2022
viac

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Miroslava Ballerová

14.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.06.2022
viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022

14.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.06.2022
viac

Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2018

14.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.06.2022
viac

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2021

13.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.06.2022
viac

Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2022

13.06.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.06.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - LUČENIČ

31.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.06.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Ochotnický

30.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.06.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Buček

30.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.06.2022
viac

Bory bývanie etapa - MŽPSR

13.05.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 03.06.2022
viac

ZaDO8 - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

25.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 09.05.2022
viac

Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín MČ Bratislava - Rača

01.04.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.04.2022
viac

Vyhradené miesto v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty

29.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.04.2022
viac

Štatistické zisťovanie VZPS

29.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.12.2022
viac

Návrh 1. úpravy rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2022

16.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.03.2022
viac

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – OZ Rybička

16.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.03.2022
viac

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Heyrovského 11

16.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.03.2022
viac

Oznámenie o strategickom dokumente: PHSR - Bratislava-Devínska Nová Ves

16.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.03.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - BURDA

11.03.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.03.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín MČ Bratislava - Rusovce

15.02.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.02.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín Jozef Giba

15.02.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.02.2022
viac

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - MICARD, s.r.o., IČO: 36 441 279, so sídlom Raková 1448, 023 51 Raková

07.02.2022
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.02.2022
viac

Verejná vyhláška-oboznámenie s podkladmi-oznámenie

30.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.01.2022
viac

Verejná vyhláška Daňového úradu o oznámení miesta uloženia písomnosti – Rastislav Cankov

29.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.01.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Čičilová

16.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.01.2022
viac

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2022-2024

06.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.12.2021
viac

Návrh 4. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

25.10.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.10.2021
viac

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou „Únikové dvere z priestoru kinosály kina – Lamač

15.10.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.10.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.10.2021
viac

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Lamač číslo 5/2021

06.10.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.10.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.10.2021
viac

Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

11.07.2021

Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021.

viac

Návrhy VZN

02.06.2021

Návrhy VZN 

viac

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2020

02.06.2021

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2020

viac

Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

02.06.2021

Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín MČ BA-Dúbravka - MŠ Ušiakova

01.06.2021

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín MČ BA-Dúbravka - MŠ Ušiakova

viac

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

17.05.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

viac

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Bory Home II

14.05.2021

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí  vodoprávneho konania  - Bory Home II

viac

Zápisnica zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva - 15.4.2021

21.04.2021

Zápisnica zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva - 15.4.2021

viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

10.04.2021

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

viac

Rozpočet

18.02.2021
viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.