Úradná tabuľa

Prihlásiť sa na odber RSS. Ak máte záujem o odber všetkých noviniek, kliknite sem.

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.03.2024
viac

Oznámenie o začatí SK- Bory nádvorie- ŠSÚ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.03.2024
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 21. 02. 2024


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.02.2024
viac

Výzva ZSD na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.02.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.03.2024
viac

EIA - informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia - Sterilwave 440


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.01.2024

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.02.2024
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - DNV


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.01.2024
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - HYDROTEAM


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 03.01.2024
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín MARIANUM


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.12.2023
viac

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11. 09. 2014


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.12.2023
viac

VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2019


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.11.2023
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 29. 11. 2023


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.11.2023
viac

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11. 09. 2014


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.11.2023
viac

Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Lamač pre rok 2024


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.11.2023
viac

Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2019


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.11.2023
viac

Výzva ZSDIS na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť energetických zariadení DS


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.12.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - SBD Drobného 27


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.11.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Domoráková


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.11.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 21.11.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Baláž


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.10.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - SBD Drobného 27


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.10.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 26.10.2023
viac

Bory bývanie 6 etapa - oznámenia o zmene a začatí konania


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.10.2023
viac

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.10.2023
viac

VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 05.10.2023
viac

Rozhodnutie o povolení stavby Kanalizácia Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 05.10.2023
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 20. 09. 2023


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.09.2023
viac

Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.09.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.09.2023
viac

Oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia k stavbe – Kanalizácia Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.08.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 08.09.2023
viac

Upovedomenie o začatí konania EIA k zámeru STERILWAVE 440


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.08.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 14.09.2023
viac

Územný plán hl. mesta SR BA- zmeny a doplnky 10- oznámenie EIA


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.08.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 18.08.2023
viac

Obchodný dom XXXLutz Bratislava- Bory


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 26.07.2023
viac

Oznámenie o plánovanom výrube drevín - Ostružinový chodník


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.07.2023
viac

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.07.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.08.2023
viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Obmedzenie využívania lesa verejnosťou


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.07.2023
viac

Nariadenie konania o pozemkových úpravách - Bory, a.s


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.07.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.08.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - MČ Bratislava-Rača


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2023
viac

VZN č. 3/2023 zo dňa 21. 06. 2023 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.07.2023
viac

VZN č. 5/2023 zo dňa 21. 06. 2023 o poskytovaní sociálnych služieb na území mestskej časti Bratislava-Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.07.2023
viac

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2022


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.06.2023
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.06.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - LHOTSKÝ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.06.2023
viac

Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území mestskej časti Bratislava-Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.06.2023
viac

Návrh VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.06.2023
viac

Návrh zadania UŠ Obytný súbor Hodonínska


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.05.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.06.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - MČ Bratislava-Rača


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.05.2023
viac

VZN číslo 2/2023 zo dňa 19.04.2023


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.04.2023
viac

Výberové konanie na riaditeľa / riaditeľku materskej školy


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.04.2023
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.04.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín-Kachlík


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.04.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín-Tomek


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.04.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín-Hrnčiar


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.04.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín-Petrovičová_Valúch


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.04.2023
viac

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.04.2023
viac

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2022


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 04.04.2023
viac

EIA-Nemocnica Rázsochy-Rozsah hodnotenia


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.03.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Santnerová


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 07.03.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - OC Karpatia


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 24.02.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - PÚŠ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.02.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 22.02.2023
viac

BORY BÝVANIE etapa 5


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 08.02.2023
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 20.01.2023
viac

Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.01.2023

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.01.2023
viac

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2023-2025


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.01.2023
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Krištín


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 19.12.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Sitár


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.12.2022
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 09.12.2022
viac

Rekonštrukcia bytu č. 34 v bytovom dome na Heyrovského 13


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.12.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.12.2022
viac

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.12.2022
viac

Výzva Západoslovenskej distribučnej , a.s.


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 24.12.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Lučenič


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 21.11.2022
viac

Fungovanie Centra sociálnych služieb Lamač dňa 23.11.


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.11.2022
viac

Fungovanie Klientskeho centra dňa 23.11.


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 22.11.2022
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2022
viac

Fungovanie klientskeho centra dňa 18.11.2022


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.11.2022
viac

Fungovanie Centra sociálnych služieb Lamač dňa 18.11.2022


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.11.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 19.11.2022
viac

Oznam prerokovania ZaD 2 územný plán regiónu BSK


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 10.11.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Janata


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 07.11.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Koželuha


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 31.10.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Bereš


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.09.2022
viac

Oznámenie o začatí územného konania na predĺženie platnosti územného rozhodnutia - ŽSR Terminály integrovanej osobnej prepravy


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.10.2022
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.09.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Bruteničová


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.09.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 23.09.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Adamcová


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 23.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 06.09.2022
viac

Nové dopravné napojenie II/505 s MČ Dúbravka - oznámenie o začatí stavebného konania


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 17.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 02.09.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín na ulici Na barine v MČ Bratislava - Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 09.09.2022
viac

Verejná vyhláška - mimoriadne povolenie lovu na nepoľovnej ploche


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.08.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 16.08.2022
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 24.06.2022
viac

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.06.2022
viac

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Miroslava Ballerová


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.06.2022
viac

Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2018


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 14.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 28.06.2022
viac

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2021


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.06.2022
viac

Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2022


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.06.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 30.06.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - LUČENIČ


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.06.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Ochotnický


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 10.06.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Buček


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 15.06.2022
viac

Bory bývanie etapa - MŽPSR


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 13.05.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 03.06.2022
viac

ZaDO8 - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 09.05.2022
viac

Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín MČ Bratislava - Rača


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 01.04.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.04.2022
viac

Vyhradené miesto v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 11.04.2022
viac

Štatistické zisťovanie VZPS


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.12.2022
viac

Návrh 1. úpravy rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2022


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.03.2022
viac

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – OZ Rybička


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.03.2022
viac

Oznámenie o strategickom dokumente: PHSR - Bratislava-Devínska Nová Ves


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 31.03.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - BURDA


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 11.03.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.03.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín MČ Bratislava - Rusovce


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.02.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín Jozef Giba


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.02.2022

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 25.02.2022
viac

Verejná vyhláška-oboznámenie s podkladmi-oznámenie


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.01.2022
viac

Verejná vyhláška Daňového úradu o oznámení miesta uloženia písomnosti – Rastislav Cankov


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.01.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Čičilová


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.01.2022
viac

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2022-2024


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.12.2021
viac

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou „Únikové dvere z priestoru kinosály kina – Lamač


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.10.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.10.2021
viac

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Lamač číslo 5/2021


Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.10.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.10.2021
viac

Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021.

viac

Návrhy VZN

Návrhy VZN 

viac

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2020

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2020

viac

Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín MČ BA-Dúbravka - MŠ Ušiakova

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín MČ BA-Dúbravka - MŠ Ušiakova

viac

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

viac

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Bory Home II

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí  vodoprávneho konania  - Bory Home II

viac

Zápisnica zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva - 15.4.2021

Zápisnica zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva - 15.4.2021

viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.