Úradná tabuľa

Prihlásiť sa na odber RSS. Ak máte záujem o odber všetkých noviniek, kliknite sem.


Verejná vyhláška-oboznámenie s podkladmi-oznámenie

30.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 30.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 13.01.2022
viac

Verejná vyhláška Daňového úradu o oznámení miesta uloženia písomnosti – Rastislav Cankov

29.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 29.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 12.01.2022
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín - Čičilová

16.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16.12.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 04.01.2022
viac

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2022-2024

06.12.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 06.12.2021
viac

Návrh 4. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

25.10.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 25.10.2021
viac

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou „Únikové dvere z priestoru kinosály kina – Lamač

15.10.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 15.10.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 29.10.2021
viac

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Lamač číslo 5/2021

06.10.2021
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.10.2021

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 20.10.2021
viac

Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

11.07.2021
Návrh 3. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021.
viac

Návrhy VZN

02.06.2021
Návrhy VZN
viac

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2020

02.06.2021
Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2020
viac

Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021

02.06.2021
Návrh 2. úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač v roku 2021
viac

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín MČ BA-Dúbravka - MŠ Ušiakova

01.06.2021
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín MČ BA-Dúbravka - MŠ Ušiakova
viac

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

17.05.2021
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
viac

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Bory Home II

14.05.2021
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí  vodoprávneho konania  - Bory Home II
viac

Zápisnica zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva - 15.4.2021

21.04.2021
Zápisnica zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva - 15.4.2021
viac

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

10.04.2021
Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva
viac

Rozpočet

18.02.2021
viac