Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022

Rozpočet 2020

1. úprava rozpočtu 2020

2. úprava rozpočtu 2020

Príjmová časť rozpočtu (PDF)

3. úprava rozpočtu 2020

4. úprava rozpočtu 2020

Rozpočtové opatrenia starostu 2020