Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce-Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - STANMED, s.r.o., Hargašova 11, 841 06, Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Zuzana Ivanová - MOVEO, so sídlom: Drobného 2, 841 02 Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Polyfunkčný dom, Malokarpatské námestie 8 a 10 so sídlom: Malokarpatské námestie 8, 841 03 Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce -  Mária Csenkeyová - Kávička na klásku

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Ala, s.r.o., so sídlom: Na barine 11, 841 03 Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - OZ Dúha T.O.Carrigo

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - PPartnerS s. r. o.,

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - OZ Rybička

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Alza

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Rácz

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Kukučka

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Vérffyovci

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, so sídlom: Karloveská 3, 841 08 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Vršok, s. r. o., so sídlom: Jelšová 692/31, 900 33 Marianka.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Martin Valko, trvale bytom Stanekova 2796/3, 841 03 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – PRELIEZKA, o.z., so sídlom: Agátová 7/A, 841 02 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Bratislavská šachová akadémia o. z., so sídlom: Studenohorská 67, 841 03 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – á la maison s.r.o., so sídlom: Medveďovej 30, 851 05 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Ivan Illik so sídlom: Jána Smreka 6163/26, 841 08 Bratislava.

Verejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Juraj Rehák a Monika Reháková so sídlom: Stanekova 21, 841 03, Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – ANGE s.r.o. so sídlom: Malokarpatské námestie 2, 841 03 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Bratislavská šachová akadémia

Bližšie informácie ohľadne povinnosti mestskej časti zverejňovať uvedené zámery si prečítate tu