Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Danica Budovská

Dátum vyvesenia: 09. 04. 2024

Dátum zvesenia: 23. 04. 2024

Zverejnenie zámeru pri nadobúdaní vlastníctva nehnuteľného majetku – pozemky parc. č. 1783-87/2

Dátum vyvesenia: 09. 04. 2024

Dátum zvesenia: 23. 04. 2024

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – OZ Rybička

Dátum vyvesenia: 09. 04. 2024

Dátum zvesenia: 23. 04. 2024

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – SBD

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – VBaNP Bakošova

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Martin Rehák

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Filip Kühtreiber

Zverejnenie zámeru pri nadobúdaní vlastníctva nehnuteľného majetku – stavba súp. č. 6518

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Martin Konôpka

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Gjon Gjoka

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Starý Otec

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – OZ Rybička

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – OZ Dúha - Dúha T.O. Carrigo

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Rodinné centrum – Obláčik

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – G - Production

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Finance Corporation

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Packeta Slovakia

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Bytový podnik Dúbravka, Správcovské bratislavské družstvo

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Ivan Illik

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Omia

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Stavebné bytové družstvo BA IV  

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Správcovské bratislavské družstvo

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - SVBaNB Heyrovského 14

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Hilary

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – KULLA SK, s.r.o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Helena Miškovičová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Ľubomil Mišovič

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Lamač

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Občianske združenie Dúha - Dúha T.O. Carrigo

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Sau Luong Van

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – SWAN, a.s.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – VITALAND s. r. o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – STANMED s.r.o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – MUDr. Jana Straková, s.r.o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Vesedent s. r. o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – A GYN s. r. o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – ANGE s.r.o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Annfuturo s. r. o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – DERMAkid s.r.o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Detský neurológ s. r. o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – MUDr. Mária Ďurmanová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – KardioBene, s.r.o.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – PhDr. Katarína Melicherčíková, dipl. fyzioterapeut

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – MUDr. Zuzana Schwarczová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Viera Kozárová
Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - prof. Ing. Podhradský, PhD. a PhDr Viera Podhradská 

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - MUDr. Marek Ocilka a PaeDr. Renáta Ocilková

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Mgr. Vlasta Dobošová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Mária Liptáková

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Ing. Peter Varchol a Ing. Anna Varcholová 2

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Ing. Peter Varchol a Ing. Anna Varcholová 1

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Ing. Miloš Smolák MBA a PhDr. Martina Jančeková

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Denisa Lukáčová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Dušan Sršeň a Mgr. Magdaléna Sršňová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Darina Rákoczyová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Attila Tászli a Yulia Litvinenko

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Alžbeta Csémyová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Ing. Richard Schlosser a Bc. Žofia Schlosserová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Ján Neumann a Zuzana Neumannová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Kvetoslava Mydliarová

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce –OZ Rybička

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Heyrovského 11

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - MICARD, s.r.o., IČO: 36 441 279, so sídlom Raková 1448, 023 51 Raková

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce-Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Borinská 23, 841 03 Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - STANMED, s.r.o., Hargašova 11, 841 06, Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Zuzana Ivanová - MOVEO, so sídlom: Drobného 2, 841 02 Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Polyfunkčný dom, Malokarpatské námestie 8 a 10 so sídlom: Malokarpatské námestie 8, 841 03 Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce -  Mária Csenkeyová - Kávička na klásku

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Ala, s.r.o., so sídlom: Na barine 11, 841 03 Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - OZ Dúha T.O.Carrigo

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - PPartnerS s. r. o.,

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - OZ Rybička

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Alza

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Rácz

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Kukučka

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Vérffyovci

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, so sídlom: Karloveská 3, 841 08 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Vršok, s. r. o., so sídlom: Jelšová 692/31, 900 33 Marianka.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Martin Valko, trvale bytom Stanekova 2796/3, 841 03 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – PRELIEZKA, o.z., so sídlom: Agátová 7/A, 841 02 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Bratislavská šachová akadémia o. z., so sídlom: Studenohorská 67, 841 03 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – á la maison s.r.o., so sídlom: Medveďovej 30, 851 05 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Ivan Illik so sídlom: Jána Smreka 6163/26, 841 08 Bratislava.

Verejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – Juraj Rehák a Monika Reháková so sídlom: Stanekova 21, 841 03, Bratislava

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce – ANGE s.r.o. so sídlom: Malokarpatské námestie 2, 841 03 Bratislava.

Zverejnenie zámeru pri prevodoch vlastníctva a nájmoch majetku obce - Bratislavská šachová akadémia

Bližšie informácie ohľadne povinnosti mestskej časti zverejňovať uvedené zámery si prečítate tu


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.