Zákony

Nižšie uvádzame prehľad dôležitých právnych predpisov týkajúcich sa činnosti obce a jej hlavných úloh. Všetky tieto zákony môžete nájsť na webovej stránke: www.slov-lex.sk

  • Zákon o hl. meste SR BA
  • Zákon o obecnom zriadení
  • Zákon o majetku obci
  • Zákon o voľbách
  • Zákon o slobode informácií
  • Zákon o sťažnostiach
  • Zákon o zhromažďovacom práve
  • Zákon o petičnom práve