Informácie o ochrane osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia 

Vážení občania,

v podmienkach ochrany súkromia vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov a kde sa na nás môžete obrátiť? 

1.         Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje, je obec:  Mestská časť Bratislava - Lamač,  so sídlom: Malokarpatské námestie č. 9, Bratislava 841 03, IČO: 00603414 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

2.         Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, použite našu e-mailovú adresu zodpovednaosobagdpr@lamac.sk alebo nám napíšte na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu.

3.         S cieľom posilňovať záruky a právne garancie vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, jej kontaktné údaje sú: zodpovednaosobagdpr@lamac.sk.

Viac informácií nájdete v tomto dokumente: Podmienky ochrany súkromia