Participatívny rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač

Víťazné projekty participatívneho rozpočtu za rok 2021

Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí rok 2021

Výzva na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu na rok 2021
Formulár participatívneho rozpočtu
Smernica o pravidlách participatívneho rozpočtu
Zápisnica zo zasadania Komisie pre participatívny rozpočet
Zmena termínov výzvy na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu na rok 2021
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre participatívny rozpočet zo dňa 14.06.2021
Výsledky hlasovania - zápisnica zo zasadania komisie pre participatívny rozpočet zo dňa 1.7.2021
Dodatok č. 1 k Zápisu zo zasadania Komisie pre participatívny rozpočet MZ Bratislava-Lamač zo dňa 1.7.2021


Archív projektov z participatívneho rozpočtu mestskej časti

ROK 2020

Vyhlásenie výzvy na participatívny rozpočet (PDF)
Žiadosť 1 Komunitné kompostovisko (PDF)
Žiadosť 2 Kto sa hrá nehnevá (PDF)
Zápisnica - participatívny rozpočet (PDF)