Zástupkyňa starostu

Mgr. Petronela Klačanská PhD.Mgr. Petronela Klačanská PhD.
zástupkyňa starostu Bratislava-Lamač

Mobil: 0940 654 622
E-mail: petronela.klacanska@lamac.sk

  • Predsedníčka Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity
  • Podpredsedníčka Komisie pre informatizáciu a komunikačnú stratégiu
  • Členka Rady školy pri ZŠ Malokarpatské nám. 1 - delegovaná za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač
  • Členka Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského 4 - delegovaná za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač
  • Členka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Kompetencie zástupcu starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak je zriadená miestna rada, zástupca starostu je jej členom.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu.

Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.