Účasť volených zástupcov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač

Rok 2021

Meno a priezvisko
05.03.
15.04.
17.06.
27.07.
05.10.
09.11.
21.12.
Počet zasadnutí/účasť
Babic Stanislav, Mgr., PhD.
P
P
P
P
P
P
P
7/7
Čech Pavol, MVDr.
O
P
O
P
P
O
P
7/4
Hagovská Veronika, Ing.
P
P
P
P
P
P
P
7/7
Harmaňoš Matúš, Ing.
P
P
P
P
P
P
P
7/7
Klačanská Petronela, Mgr., PhD.
P
P
P
P
P
P
P
7/7
Krúpová Martina, MSc.
P
P
P
O
P
P
P
7/6
Olekšák Radoslav, Mgr. Ing.
O
P
P
P
P
P
P
7/6

Vysvetlivky:

  • P - prítomný
  • N - neprítomný
  • O - ospravedlnený