Termíny zasadnutia odborných komisií

Komisia dopravy, územného rozvoja a výstavby

 • 19.01.2022
 • 16.03.2022
 • 08.06.2022
 • 14.09.2022

Komisia životného prostredia a hospodárskej stratégie

 • 20.01.2022
 • 24.03.2022
 • 09.06.2022
 • 08.09.2022

Komisia školstva, kultúry a športu

 • 17.01.2022
 • 21.03.2022
 • 06.06.2022
 • 05.09.2022

Komisia pre financie, legislatívu a podnikteľské aktivity

 • 18.01.2022
 • 22.03.2022
 • 07.06.2022
 • 06.09.2022

Komisia bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí

 • 18.01.2022
 • 22.03.2022
 • 07.06.2022
 • 06.09.2022