Termíny zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva v II. polroku 2021

  • utorok 27.07.2021 o 10:00
  • štvrtok 16.09. 2021 o 10:00 (zmena termínu: utorok 05.10.2021 o 10.00)
  • štvrtok 09.12. 2021 o 10:00

Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva v I. polroku 2021

  • štvrtok 04.02.2021 o 10:00 (zmena termínu: piatok 05.03.2021 o 10:00)
  • štvrtok 15.04.2021 o 10:00
  • štvrtok 17.06.2021 o 10:00