Poslanec v zastupiteľstve samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon. Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12 000 až 15 000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach samosprávneho kraja.

Igor PolakovičPoslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za MČ Bratislava - Lamač

Ing. Jozef Krúpa

E-mail: jozef.krupa.zah@gmail.com

web: www.jozefkrupa.sk