Poslanec v zastupiteľstve hlavného mesta

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava

Mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov volených obyvateľmi hlavného mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Postavenie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy upravuje článok 14 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo pred voľbami podľa podielu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca.

Igor PolakovičPoslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava za MČ Bratislava-Lamač

Igor Polakovič

Mobil: 0905 324 987

E-mail: igor@lepsilamac.sk

web: www.lepsilamac.sk

Člen v odborných komisiách mestského zastupiteľstva:

  • Komisia dopravy a informačných systémov,
  • Komisia pre ochranu verejného poriadku
  • Komisia kultúry a opravy historických pamiatok

Člen klubu Team Vallo.