Poslanci miestneho zastupiteľstva

Mgr. Stanislav Babic PhD.

Predseda Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí
Podpredseda Komisie školstva, kultúry a športu
Člen Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského 4 - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač

MVDr. Pavol Čech

Podpredseda Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie
Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ing. Veronika Hagovská

Predsedníčka Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie
Podpredsedníčka Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí
Podpredsedníčka Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby

Ing. Matúš Harmaňoš

Predseda Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby
Člen Rady školy pri ZŠ Malokarpatské nám. 1 - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač

Mgr. Petronela Klačanská PhD.

Predsedníčka Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity
Člen Rady školy pri ZŠ Malokarpatské nám. 1 - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač
Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Martina Krúpová MSc.

Predsedníčka Komisie školstva, kultúry a športu
Podpredsedníčka Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity
Člen Rady školy pri ZŠ Malokarpatské nám. 1 - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač
Člen Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského - delegovaný za zástupcu zriaďovateľa MČ BA - Lamač
Člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák

Člen Komisie pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity
Člen Komisie školstva, kultúry a športu
Člen Rady školského zariadenia pri MŠ Heyrovského 4 - delegovaný zástupca za zriaďovateľa MČ BA - Lamač