Komisia výstavby, územného rozvoja a dopravy

Zloženie komisie

PredsedaIng. Matúš Harmaňoš, MBA
PodpredsedaMVDr. Pavol Čech
Členovia

Ing. Veronika Hagovská, poslankyňa
Ing. arch. Štefan Harmaňoš
Ing. arch. Hana Királyová
Mgr. Alexandra Kriššová, poslankyňa
Ing. arch. Valentín Magdolen
Ing. arch. Filip Marčák
JUDr. Marko Polakovič
Branislav Selčan

Náplň práce komisie

  1. kontroluje a vyjadruje sa k investičnej činnosti a dokumentácii stavieb realizovaných mestskou časťou ako aj právnickými a fyzickými osobami v mestskej časti;
  2. zaujíma stanoviská k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácii hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti vrátane ich zmien a doplnkov;
  3. vyjadruje sa k návrhom na odpredaj vlastného nehnuteľného majetku, nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti, k prenájmom uvedeného majetku (okrem bytov) a k zvereniu nehnuteľného majetku;
  4. zaujíma stanoviská k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam;
  5. vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov a k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území mestskej časti

Rokovací poriadok Komisie výstavby, územného rozvoja a dopravy (PDF)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.