Komisia sociálnych vecí a komunitného rozvoja

Zloženie komisie

PredsedníčkaIng. Veronika Hagovská
PodpredsedníčkaMgr. Petra Mitašíková, PhD.
Členovia

Mgr. Martin Benkovič
Mgr. Monika Dobrovodská
MUDr. Elena Harmaňošová
Mgr. Marta Janyšková
Mgr. Mária Šimončičová, poslankyňa
Mgr. Dagmar Vatolíková, PhD.
MUDr. Mária Vidošovičová
Gabriela Zacharová

TajomníčkaTamara Filadelfiová

Náplň práce komisie

  1. riešenie otázok bezpečnosti obyvateľstva, koncepčné plánovanie bezpečnostných opatrení na základe vyhodnotenia aktuálnej situácie;
  2. realizácia predbežnej právnej ochrany (susedské spory, riešenie sťažností smerujúcich voči voleným zástupcom – starosta mestskej časti, miestny kontrolór mestskej časti, poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stanoviská k petíciám a predkladanie odporúčaní na ich riešenie prostredníctvom pracovných skupín komisie);
  3. prehodnotenie a tvorba aktuálneho komunitného plánu mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy, návrhy miestnych koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti;
  4. riešenie problematiky fondu obecných nájomných bytov;
  5. stanoviská k žiadostiam o poskytnutie finančného príspevku sociálne odkázaným občanom;
  6. navrhovanie opatrení v oblasti zdravotníckej a sociálnej politiky v medziach pôsobnosti miestnej samosprávy;
  7. tvorba koncepcie Komunitného centra v Lamači

Rokovací poriadok komisie

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.