Komisia financií, legislatívy a podnikateľských aktivít

Zloženie komisie

PredsedníčkaMgr. Alexandra Kriššová
PodpredsedníčkaMgr. Petronela Klačanská, PhD.
Členovia

Mgr. Mária Horecká
RNDr. Ján Mazák, PhD.
Ing. Beata Baláž Siváková
Ing. Martin Studva
Mgr. Mária Šimončičová, poslankyňa
JUDr. Petra Žitňanská

TajomníčkaMgr. et Mgr. Hana Ifková

Náplň práce komisie

  1. tvorba a riešenie koncepčných otázok v oblasti záväzných dokumentov mestskej časti;
  2. tvorba a podmienky pre schvaľovanie účelových finančných dotácií občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, športovým klubom a iným subjektom ako podklad pre rozhodovanie v jednotlivých odborných komisiách;
  3. podnety, návrhy a odporúčania k majetkovo-právnym záležitostiam (hospodárenie a nakladanie s majetkom mestskej časti);
  4. spolupodieľanie sa na tvorbe finančných plánov mestskej časti v nadväznosti na plánované investičné aktivity;
  5. sumarizácia podnetov, návrhov a odporúčaní jednotlivých odborných komisií pre tvorbu rozpočtu mestskej časti a ich vyhodnotenie slúžiace ako podklad pri tvorbe rozpočtu;
  6. kontrola plánu verejných obstarávaní a výdavkov mestskej časti za predchádzajúce ukončené mesiace;
  7. stanoviská k rozpočtu mestskej časti, záverečnému účtu a iným dokumentom ekonomického charakteru;
  8. návrhy a prehodnocovanie možností zapojenia sa do vyhlásených výziev jednotlivých rezortov pri získaní externých finančných zdrojov pre investičné aktivity mestskej časti

Rokovací poriadok Komisie financií, legislatívy a podnikateľských aktivít (PDF)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.