Komisia životného prostredia a hospodárskej stratégie (2018-2022)

Zloženie komisie vo volebnom období 2018-2022

PredsedníčkaVeronika Hagovskáposlankyňa
PodpredsedaPavol Čechposlanec
 Veronika Danevová 
 Matúš Kniez 
 Ján Kolár 
 Stanislava Polakovičová 
 Annamarie Velič 
 Andrej Petríček 
 Martin Bacigal 
TajomníkMarek Polášzamestnanec mestskej časti Bratislava – Lamač

Náplň práce komisie

  1. tvorba a riešenie koncepcie v oblasti životného prostredia (generel zelene, nakladanie s odpadmi, využitie verejných priestranstiev, nelegálne skládky);
  2. plánovanie úprav a výrubov drevín a  výsadba náhradných drevín;
  3. návrhy na umiestňovanie nových vegetačných prvkov na území mestskej časti;
  4. podnety, návrhy a odporúčania pre plánovanie letnej a zimnej údržby, jarného a jesenného upratovania;
  5. návrhy a prehodnocovanie podmienok držania psov, zákaz vstupu/voľný pohyb psov, zriaďovanie/prehodnocovanie existujúcich verejných venčovísk;
  6. vyjadrovanie k priestupkom vo veciach porušovania zákona o ochrane prírody a krajiny;
  7. vyjadrovanie k priestupkom vo veciach nelegálnych skládok odpadu, vypúšťanie odpadových vôd, znečisťovanie verejných priestranstiev;
  8. tvorba ucelenej koncepcie energetickej politiky mestskej časti, navrhovanie opatrení na realizáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti budov v správe a vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti tepelného hospodárstva na území mestskej čast
  9. vyjadrovanie k investičnej činnosti mestskej časti ako aj právnických a fyzických osôb v mestskej časti s ohľadom na životne prostredie

Rokovací poriadok (PDF)

Účasť členov komisie na jej zasadnutiach za rok 2021

Účasť členov komisie na jej zasadnutiach za rok 2022


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.