Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2018-2022)

Zloženie komisie vo volebnom období 2018-2022

PredsedaPavol Čechposlanec
PodpredsedníčkaMartina Krúpová (rodená Ondrišová)poslankyňa
ČlenoviaPetronela Klačanská poslankyňa
Tajomník
Tomáš Pénzeš
zamestnanec mestskej časti Bratislava-Lamač

V zmysle čl. 7 ods. 1 a nasl. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú starosta mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona) a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti (čl. 2 ods. 1 písm. q) ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Uznesením č. 3/2018/VIII z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 10.12.2018 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač v bode K. zriadilo Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, pričom v bode K1.zvolilo za jej členov:

  1. MVDr. Pavla Čecha
  2. Mgr. Petronelu Klačanskú, PhD.
  3. Martinu Ondrišovú, MSc.

- bez pripomienok

Uznesením č. 9/2019/VIII Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 07.02.2019 k návrhu na voľbu predsedu a podpredsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač zvolilo za:

  1. predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Pavla Čecha
  2. podpredsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Martinu Ondrišovú

- bez pripomienok 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.