Komisia dopravy, územného rozvoja a výstavby (2018-2022)

Zloženie komisie vo volebnom období 2018-2022

PredsedaMatúš Harmaňošposlanec
PodpredsedníčkaVeronika Hagovskáposlankyňa
ČlenoviaMartin Bugáň 
 Štefan Harmaňoš 
 Valentín Magdolen 
 Peter Mikoláš 
 Igor Polakovičposlanec MsZ hl. mesta SR Bratislavy
 Marko Polakovič 
 Branislav Selčan 
TajomníčkaEva Kutišová
zamestnankyňa mestskej časti Bratislava – Lamač

Náplň práce Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby

  1. kontroluje a vyjadruje sa k investičnej činnosti a dokumentácii stavieb realizovaných mestskou časťou ako aj právnickými a fyzickými osobami v mestskej časti,
  2. zaujíma stanoviská k územnoplánovacím podkladom a územnoplánovacej dokumentácii hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti vrátane ich zmien a doplnkov,
  3. vyjadruje sa k návrhom na odpredaj vlastného nehnuteľného majetku, nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti, k prenájmom uvedeného majetku (okrem bytov) a k zvereniu nehnuteľného majetku,
  4. zaujíma stanoviská k informačným, reklamným a propagačným zariadeniam,
  5. vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov a k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území mestskej časti

Rokovací poriadok (PDF)

Účasť členov komisie na jej zasadnutiach za rok 2021

Účasť členov komisie na jej zasadnutiach za rok 2022


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.