Zberné miesto Pod násypom 19

V septembri sme pre vás otvorili Zberné miesto Pod násypom 19 v priestoroch bývalého osvetlenia hlavného mesta, ktoré boli našej mestskej časti zverené v roku 2020.
 Za ten čas sme ich vyčistili, upratali a vyrobili novú bránu. V areáli sme pre Lamačanov s trvalým pobytom v našej mestskej časti pripravili nové zberné miesto, ktoré by malo postupne nahradiť jarné a jesenné pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov. Bude totiž otvorené celoročne.
22. septembra 2021 sme spustili skúšobnú prevádzku s tromi kontajnermi. Jeden je určený na biologicky rozložiteľný odpad a ďalšie dva na klasický objemný odpad z domácností. Odovzdať tu môžete aj drobný elektroodpad, papier, plast, tabuľové a obalové sklo, jedlé oleje, jedlé tuky. To všetko na základe vypísaného zberného lístka.
Postupne by v areáli mala pribudnúť váha na váženia odpadu, nádoby na umiestňovanie malého stavebného odpadu do jedného metra kubického. Zber papiera, ktorý sa nachádzal za poštou na Malokarpatskom námestí, taktiež presunieme sem.

Prevádzková doba Zberného miesta Pod násypom 19:

  • Pondelok a streda od 12:00 do 18:00 s prestávkou od 15:00 do 15:30
  • Sobota: od 8:00 do 14:00 s prestávkou od 12:00 do 12:30

Zatiaľ sa nebudú vyberať žiadne poplatky za umiestňovanie odpadu, neskôr to bude symbolicky spoplatnené.