Triedený odpad

Začíname triediť kuchynský odpad

AKTUALIZÁCIA - 5.10.2021

Od stredy 6. októbra 2021 bude prebiehať dodatočná distribúcia košíkov a zberných nádob pre obyvateľov bytových domov, ktorých OLO v prvom termíne nezastihlo doma. Kuchynské košíky, kompostovateľné vrecká a informačný leták Vám doručia naši pracovníci až ku dverám, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Ak váš bytový dom nie je v harmonograme, kontaktujte, prosím, svojho správcu.
Harmonogram pre KBV od 6. do 8. októbra 2021

AKTUALIZÁCIA - 21.9.2021

Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) zavádza zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Prvou mestskou časťou, ktorá bude zapojená do zberu kuchynského odpadu, je Lamač. Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak spolu s nami životné prostredie znížením objemu zmesového odpadu v našom hlavnom meste.

✅ÁNO

 • všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu,
 • nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke - bez obalov,
 • vrecká z čajov a usadeniny z kávy,
 • potraviny po záruke, vrátane mäsa a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb),
 • chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod.,
 • zaváraniny bez sklenených, plechových, resp. iných obalov - bez tekutej časti, 
 • ovocie a zelenina, vrátane šupiek - aj pokazené,
 • vajcia a škrupiny z vajec,
 • použité papierové vreckovky,
 • certifikované kompostovateľné vrecká (označené logom: OK compost, OK homecompost) a papierové vrecká.

❌NIE

 • jedlé oleje a tuky, 
 • obaly z potravín, 
 • obaly po konzumácii jedál, 
 • vrecká bez certifikátu na kompostovanie,
 • kávové kapsule, cigaretové ohorky, 
 • odpad zo záhrad a iný komunálny odpad,
 • tekuté zložky kuchynského odpadu (napr. polievky, omáčky, mlieko),
 • veľké kosti (napr. rebrá, špikové kosti),
 • nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a pod.


Kedy sa začne zber kuchynského bioodpadu?

Zber kuchynského bioodpadu v Lamači sa začne od 11.10.2021 podľa tohto harmonogramu.
Milí Lamačania, prosíme vás, aby ste kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom, teda od 4.10.2021. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka do termínu prvého odvozu.


Pondelok

Utorok

Streda

Cesta na Klanec 

Borinská 

Bakošova 

Furmanská 

Kuneradská 

Hany Ponickej 

Havelkova 

Lediny 

Heyrovského 

Hodonínska 

Pod násypom 

Malokarpatské námestie 

Lamačská cesta 

Pod Zečákom 

Na barine 

Podháj 

Povoznícka 

Studenohorská

Podlesná 

Rácova 


Stanekova 

Rajtákova 


Vrančovičova 

Rozálska 


Zhorínska 

Segnáre 


Zlatohorská 

Skerličova Vysokohorská Záhrady Zelenohorská Zidiny 


Tento harmonogram je platný do konca februára 2022. Zber bude realizovaný 1x do týždňa (následne bude zverejnený harmonogram na obdobie od marca 2022)

Dôležité informácie o zbere kuchynského bioodpadu 

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od roku 2022: Od marca do novembra 2x do týždňa. Od decembra do februára 1x do týždňa.

Obyvatelia bytových aj rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10l kuchynskom košíku. Naplnené uzatvorené vrecko vložia obyvatelia bytových domov do 120l alebo 240l zbernej nádoby označenej nálepkou KUCHYNSKÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu. Obyvatelia rodinných domov vložia vrecko do 20l zbernej nádoby, ktorú budú vykladať podľa harmonogramu v deň odvozu kuchynského bioodpadu. 

V deň zberu musia byť 20l zberné nádoby z rodinných domov umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu v čase do 7:00.
Používajte len nami doručené zberné nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká. Tieto nesmú byť skladované vo vlhkom a teplom prostredí, na priamom slnku ani pri extrémnych podmienkach.

Distribučné centrá v októbri 

Košíky a zberné nádoby si môžete vyzdvihnúť aj v špeciálne zriadených distribučných centrách počas dvoch sobôt – 9. októbra a 16. októbra, 3 hodiny doobeda a 3 hodiny poobede.
V našej mestskej časti vudú počas týchto sobôt fungovať 2 distribučné centrá:

 • trhovisko pred miestnym úradom Lamač (9.10. od 10:00 do 13:00)
 • bývalá požiarna stanica na Vrančovičovej ulici (9.10. od 14:00 do 17:00)
 • Materská škola Bory (16.10. od 10:00 do 13:00)
 • bývala budova verejného osvetlenia na ulici Pod násypom (16.10. od 14:00 do 17:00)


Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob pre rodinné domy

Lamač, ako prvá mestská časť v Bratislave, bude mať zavedený triedený zber kuchynského odpadu

Hlavné mesto je povinné zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu od 1.1.2023. Postupne plánuje zapojiť jednotlivé mestské časti v štyroch etapách. Prvou mestskou časťou, ktorá bude mať zavedený triedený zber kuchynského odpadu na celom jej území, je Lamač.
Kuchynský odpad tvorí 20-25% komunálneho odpadu, ktorý obyvatelia tvoria počas celého roka. Spolu so záhradným odpadom je celkovo bioodpadu až 40 – 45 %. Jeho triedením sa výrazne znižuje množstvo zmesového odpadu v čiernych nádobách. Po jeho vytriedení sa tento odpad využíva na výrobu kompostu, ktorý môžeme použiť ako hnojivo a tak vrátiť živiny do pôdy. Aj takýmto spôsobom môžeme pomáhať znižovaniu dopadov zmeny klímy.  

Čo pre obyvateľov Lamača znamená zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu?

V rodinných domoch celoročne pribudnú 20l hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad. Tie budú vyvážané podľa vopred stanoveného harmonogramu v intervale raz za týždeň v zime a dvakrát za týždeň v letnom období. Zber bude prebiehať po celý kalendárny rok. Záhradný odpad bude naďalej vyvážaný od marca do novembra v dvojtýždňovom intervale, tak ako doteraz. Bytovým domom pribudnú spoločné 120l a 240l nádoby na triedenie kuchynského odpadu.
Na zabezpečenie komfortného zberu kuchynského odpadu bude každej domácnosti v našej mestskej časti zadarmo dodaný 10l odvetrávací kuchynský košík a kompostovateľné vrecká na celý rok. Distribúciu nádob spolu s podrobnými informáciami zabezpečí OLO v spolupráci s Magistrátom mesta Bratislava, MČ Lamač a občianskym združením ZENZO. Distribúcia nádob bude prebiehať v septembri v presne stanovených termínoch. Harmonogram distribúcie zberných košíkov a zberných nádob bude zverejnený na stránke www.olo.sk.

Zber kuchynského odpadu v Lamači začína 11.októbra 2021. Vyzberaný odpad sa bude odvážať na spracovanie do zariadenia na zhodnocovanie kuchynského odpadu. 


Ak neviete ako triediť odpad, čo patrí do skla a čo medzi papier, prečítajte si Alchýmiu triedenia komunálneho odpadu - Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad pre všetkých, čo tápajú

Zdroj