Kontajnerové stojiská

Ulice Lamača sú vďaka novej koncepcii kontajnerových stojísk opäť o niečo krajšie a praktickejšie. Postupne by sme sa totiž mali rozlúčiť s kontajnermi stojacimi na cestách, chodníkoch či dokonca parkovacích miestach. Vďaka novým stojiskám sa uvoľnia aj parkovacie miesta v exponovaných lokalitách, akým je napríklad Studenohorská ulica.

Subjekty vykonávajúce správu bytových domov môžu, v prípade záujmu, požiadať o zapojenie sa do projektu. Realizácia je podmienená majetkovoprávnym vysporiadaním pozemku pod stavbou. V prípadoch, kde je to možné, uzavrie mestská časť so záujemcom nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude nájom pozemku za cenu vo výške 5 EUR za jeden meter štvorcový na rok.  Pozemok by mal mať maximálne 25 metrov štvorcových. 

Správcov bytových domov sme postupne začali oslovovať od konca roku 2021. Následne sme s nimi absolvovali stretnutie, na ktorom sme posúdili vhodné lokality. Pri výbere umiestnenia sú dôležitými kritériami, aby nedochádzalo ku kolízii s inžinierskymi sieťami, aby sa nenarušila koncepcia vysokej zelene a aby bolo možné pozemok majetkovoprávne vysporiadať. Následne sa podáva žiadosť o nájom pozemku, súčasťou ktorej je aj  zjednodušená projektová dokumentácia. 

Mestská časť zafinancuje a zrealizuje podkladovú betónovú vrstvu pod stojiskom a samotný prístrešok si zabezpečí vo vlastnej réžii žiadateľ. Priemerné náklady na vybudovanie  jedného kontajnerového stojiska sa v priebehu minulého roka pohybovali na úrovni približne 10 000 EUR. Žiadateľ môže využiť i možnosť požiadať na tento účel o príspevok z hlavného mesta. Informácie o dotácii nájdete na tomto linku.

Kontajnery budú v uzavretých stojiskách, ktoré sa budú realizovať podľa manuálu tvorby a rekonštrukcie kontajnerových stojísk hlavného mesta.

Na stojiská máme v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Okrem toho, že mestská časť apeluje na vlastníkov bytov a správcov, aby si zrealizovali stojiská pri svojich domoch, pristupuje aj k budovaniu stojísk prislúchajúcich k vlastným budovám ako sú materské školy, základná škola či prevádzkové budovy miestneho úradu. Výsledkom by tak mal byť väčší poriadok v našich uliciach a krajšie verejné priestranstvá. 

Máte záujem o kontajnerové stojisko?
Každé spoločenstvo vlastníkov môže, v prípade záujmu o vlastné kontajnerové stojisko, osloviť mestskú časť e-mailom: podatelna@lamac.sk

Prezentácia zo stretnutia so správcami (8.4.2024) 

Manuál pre tvorbu kontajnerového stojiska

Všetko o kontajnerových stojiskách

Koncepcia riešenia kontajnerových stojísk mestskej časti Bratislava-Lamač

Kontajnerové stojisko na Heyrovského ulici 14


 Kontajnerové stojisko na Heyrovského ulici 11

Kontajnerové stojisko na Malokarpatskom námestí za miestnym úradom

Kontajnerové stojisko na Heyrovského ulici 8

 

Kontajnerové stojiská Lamač
Tel: 02/6478 0065
rychtarikova@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.