Komunitné kompostovanie

Na území mestskej časti boli v minulosti zriadené 4 komunitné kompostoviská. Občania, ktorí majú chuť a záujem zapojiť sa do komunitného kompostavania môžu tak po dohode so zodpovednou osobou (kontakt nájdete na kompostéroch) urobiť na týchto lokalitách:

 • Studenohorská 1
 • Studenohorská 41 – zozadu pri basketbalovom ihrisku
 • Základná škola – pri vjazde zo strany zásobovania školskej jedálne
 • Heyrovského – oplotené venčovisko pri veterinárnej ambulancii

Každé miesto by malo byť označené a zároveň by tam mal byť uvedená aj kontakt na osobu zodpovednú za správu daného kompostoviska.

Informácie ku zriadeniu komunitného kompostoviska

Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu komunity v určitej lokalite. Žiadateľmi môžu byť napríklad skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a iní.

Cieľom komunitného kompostovania je znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade a výroba vlastného kompostu pre členov komunity. Takto vyrobený kompost môže byť použitý pri výsadbe, údržbe zelene v okolí domov či v domácnostiach do kvetináčov.

Žiadateľ o zriadenie komunitného kompostoviska podá vyplnenú žiadosť na adresu: Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1. Hlavné mesto po posúdení žiadosti a splnení podmienok pre zriadenie komunitného kompostoviska vydá v lehote 45 dní stanovisko a komunitnému kompostovisku pridelí registračné číslo. Náklady na vybudovanie komunitného kompostoviska znáša žiadateľ.

Podmienky zriadenia

Podľa § 13a všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení VZN č. 13/2016 sú podmienky pre zriadenie komunitného kompostoviska nasledovné:

 • umiestnenie mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokrených pozemkov alebo v záplavovom území, mimo ihrísk a športovísk, nevytvára prekážku na pozemnej komunikácií,
 • zabezpečenie proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti hlodavcom a iným nežiaducim živočíchom aj zo spodnej strany pletivom s okom rozmerov maximálne 1 x 1 cm alebo iným vhodným spôsobom tak, aby sa nezabránilo prirodzenému odtoku prebytočnej vlhkosti do pôdy a prístupu mikroorganizmov a makroorganizmov do kompostoviska,
 • stabilné zabezpečenie proti priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, silnému vetru, tzn. je umiestnené pod stromom, kríkom alebo prístreškom,
 • v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity,
 • zabezpečené štítkom s pokynmi, ktoré odpady do kompostoviska patria, zoznamom odpadov, ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať a kontaktom na kompost majstra.

Do kompostovacieho zásobníka patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burina. Na kompostovanie sú nevhodné biologicky rozložiteľné odpady živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.

Postupy kompostovania

Pre správne kompostovanie je potrebné:

 • upraviť biologické odpady posekaním, podrvením, čím sa urýchli proces rozkladu,
 • odpady neukladať po vrstvách, ale navzájom ich zmiešavať, mäkké a vlhké materiály (pokosená tráva, zberové zvyšky zo záhrady a i.) zmiešavať s tvrdými a suchými materiálmi (drevná štiepka, lístie, hobliny a i.),
 • kontrolovať vlhkosť, dobre premiešaný kompost drží pri stlačení tvar, nevyteká z neho voda, v prípade ak sa rozpadá, je potrebné kompost prevlhčiť a prekopať, ak je premokrený, primiešať suchý savý materiál,
 • kontrolovať teplotu, pri správne založenej kompostovacej kope a dostatku materiálu teplota dosahuje 40 – 60 °C, ak teplote klesne alebo stúpne mimo uvedené teplotné rozmedzie, je nutné kompost prekopať, čím sa znova spustí proces rozkladu,
 • zabezpečiť dostatočné prevzdušnenie kompostovaného materiálu vytvorením otvorov na zásobníku a prekopávaním kompostovaného materiálu,
 • premiešať s malým množstvom pôdy (max. 10% váhového podielu), nakoľko pôda obsahuje množstvo mikroorganizmov napomáhajúcich rozkladu kompostu, viaže vlhkosť a zápach a napomáha vzniku drobnohrudkovitej zemitej štruktúry kompostu.

Pri dodržiavaní vyššie uvedených pravidiel je možné vyrobiť zrelý kompost za 3 – 6 mesiacov, inak sa môže doba zretia predĺžiť až na 2 roky. Zrelosť kompostu je možné overiť zasiatím semien žeruchy siatej do nádobky s vlhkým kompostom a jej prekrytím fóliou pre zadržanie vlhkosti. V prípade, že väčšina semien vyklíči počas prvého týždňa, znamená to, že kompost neobsahuje škodlivé látky pre rastliny a je možné jeho použitie v záhrade. Klíčne lístky rastliny zafarbené do zelena značia, že kompost je vyzretý, naopak žlté či hnedé lístky poukazujú na surový kompost. Ak vyklíči len malý podiel semien, musí sa kompost podrobiť následnému rozkladu.

Surový kompost aplikujeme len na mulčovanie okolo stromov a kríkov, nie na výsev ani k priesadám, nakoľko by mohol rastliny poškodiť.

Vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu, drobnohrudkovitú štruktúru a nezapácha. Pred prvým použitím sa kompost preoseje a nespracované časti sa vložia do novej zakladacej kopy. Pri aplikácii na pôdu sa kompost nezaoráva, ale len jemne zapraví do zeme.

kompost2.jpgkompost.jpg

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.