Elektroodpad

Mestská časť Bratislava–Lamač organizuje na svojom území dvakrát do roka mobilný zber elektroodpadu (jarný a jesenný zber). O termíne sú občania včas informovaní.

Ako to funguje

 • Vo vyhlásenom termíne čase od 7.00 do 7.30 hodiny obyvatelia vynesú pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. 
 • Od 7,30 hod. pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierajú. Potrebné je dodržať presný čas na vyloženie, nakoľko pracovníci zabezpečujúci zber prechádzajú po každej ulici len raz.
 • Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.
 • Mimo vyhlásených termínov si môžu obyvatelia objednať zber elektroodpadu aj prostredníctvom portálu https://www.zberelektroodpadu.sk/domov.php služba je bezplatná.
  Poznámka: Pri kúpe nového spotrebiča majú občania možnosť odovzdať starý spotrebič priamo dodávateľovi, ktorý je povinný takýto spotrebič bezplatne odobrať.


Malé spotrebiče

 • Malé elektrospotrebiče môžu obyvatelia mestskej časti uložiť aj do boxu, ktorý je na takýto odpad určený a je umiestnený v budova zdravotného strediska na Malokapratskom námestí na prízemí vľavo. 
 • Do tohto boxu môžete vhadzovať nepotrebné elektrozariadenia ako aj požité batérie a akumulátory s maximálnym rozmerom 27x28 cm!
  Ďalej telefóny a príslušenstvo, hračky, herné konzoly, prehrávače, rekordéry, ovládače, počítačové príslušenstvo, nabíjačky, adaptéry, kancelárska technika, digitálne, fotoaparáty, videokamery, kalkulačky, klávesnice, žehličky, sušiče, varné kanvice, DVD prehrávače, MP3 prehrávače.
 • Prosím nevhadzujte: žiarovky a žiarivkytelevízorypočítačové monitoryDVD a CD nosičekomunálne odpady a autobatérie


Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov so spoločnosťou ASEKOL


Kontajner na ortuťové žiarivky a výbojky

 • Je umiestnený za budovou Miestneho úradu Bratislava – Lamač.  
 • Kontajner je určený na použité svetelné zdroje je prísne zakázané vhadzovať do neho iný odpad než na aký je určený !


Kontajner na použitý kuchynský olej

 • Označený kontajner na Malokarpatskom námestí, na otočke autobusov Segnáre.
 • Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (sušené paradajky, syry a pod.)  
 • Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál. Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.
 •  Olej odovzdávajte v dobre uzavretých PET fľašiach.
 • Nevhadzovať minerálne oleje t.j. oleje používané do strojov a automobilov


kontajner-na-olej.png

Nádoby na elektroodpad

 • Koncom júna pribudli v našej mestskej časti nádoby na zber veľmi malého elektroodpadu a batérií. Požiadavka vyšla z Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie v spolupráci s Referátom životného prostredia. Tri nádoby sú umiestnené v lokalitách na Segnároch, Malokarpatskom námestí a na Bakošovej ulici.