Územnoplánovacia informácia

Územnoplánovacia informácia poskytuje informáciu o budúcom využití územia a podmienkach jeho využívania z hľadiska platného územného plánu v danom území. Územnoplánovacia informácia sa vydáva pre konkrétne vymedzené územie.

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie /UPI/ musí obsahovať:

  • žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie /UPI/ musí obsahovať: meno a priezvisko fyzickej osoby /názov právnickej osoby, korešpondenčnú adresu, číslo telefónu/ mailovú adresu, katastrálne územie, parcelné čísla pozemku, register „C“ alebo „E“, účel žiadosti (napr. ako podklad pre konanie, záujem o kúpu, investičný zámer...
  • mapa s vyznačením záujmového pozemku alebo pozemkov, resp. záujmového územia (môže to byť akákoľvek mapa, z ktorej bude možné jednoznačne identifikovať situovanie pozemku v území)

Územnoplánovacia informácia platí jeden rok odo dňa jej vydania resp. do schválenia nových zmien a doplnkov územného plánu mesta, do schválenia územného plánu zóny alebo jeho zmien a doplnkov, územnoplánovacia informácia nerieši majetkovo-právne vzťahy. 

Upozornenie: Originálny výklad územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy poskytuje Hlavné mesto SR Bratislava ako jeho obstarávateľ a súčasne aj riešiteľ prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1.

Legislatíva

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.