Predĺženie lehoty výstavby

Stavebník podáva žiadosť o predĺženie lehoty výstavby v prípade, že stavebníkovi bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a oznámil stavebnému úradu začatie výstavby, no termín jej dokončenia nebude možné dodržať v lehote určenej v stavebnom povolení stavebným úradom.

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o predĺžení lehoty výstavby
  • Prílohy uvedené v žiadosti o predĺženie lehoty výstavby

Upozornenie

Upozorňujeme, že ten kto napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú v stavebnom povolení, môže sa dopustiť priestupku v zmysle §105 ods. 2 písm. d) stavebného zákona.

Poplatky

Stavebníkovi bude po podaní žiadosti zaslaná písomná výzva na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od prevzatia výzvy na zaplatenie správneho poplatku. 

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), správny orgán začne konanie bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Legislatíva


Stavebný úrad Lamač
Tel: 02/6478 0065
stavebne@lamac.sk

Tlačivá nájdete tu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.