Potvrdenie o veku stavby

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť o potvrdenie o veku stavby
  • Prílohy uvedené v žiadosti o predĺženie lehoty výstavby

Lehota na vybavenie

Do 30 dní

Poplatky

Navrhovateľovi bude po podaní žiadosti zaslaná písomná výzva na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je potrebné uhradiť do 15 dní od prevzatia výzvy na zaplatenie správneho poplatku. 

Legislatíva